Cross

Een unieke omgeving

juni 5, 2023

 • Markten kijken ook dit jaar vooruit.
 • Een zachte landing, bedrijfswinsten komen veel minder onder druk. 
 • Renteverlagingen, lagere inflatie en een groeiende wereldeconomie.
 • Perfecte omgeving voor aandelen
 • De winsten van bedrijven stijgen nog steeds.
 • Accent op aandelen, ten koste van de obligaties

Op de financiële markten hangen macro-economische ontwikkelingen vaak met elkaar samen. Daardoor is de economische omgeving al snel te duiden met een typisch scenario, zoals een depressie, een recessie of een cyclisch herstel. In de huidige markt zijn er echter zo veel extremen die totaal niet bij elkaar passen. Zo is de inflatie hoger dan begin jaren tachtig, dat is het moment waarop de rente op de kapitaalmarkten een historische piek bereikten. Tegenwoordig is de rente op de kapitaalmarkten, ondanks de hoge inflatie, in historisch opzicht nog altijd laag. Dat komt niet door de inspanningen van centrale banken, want die hebben juist voor het eerst in veertig jaar de rente in korte tijd fors verhoogd. Volgens de markt is dat al ruim voldoende geweest, want de Amerikaanse en de Duitse rentecurves zijn in vele decennia niet zo invers geweest als nu. Dat is meestal een goede voorspeller van een recessie, maar juist de meest voorspelde recessie ooit komt er voorlopig niet. Dat terwijl de monetaire verkrapping al wel voor een bankencrisis heeft gezorgd.

Gelet op al deze ontwikkelingen mag het een wonder heten dat beurzen dit jaar hoger staan.  Markten verdisconteren echter niet de huidige omgeving, maar vooral de toekomstige ontwikkelingen. De huidige variabelen zijn vooral geschikt om de koersdalingen van vorig jaar te verklaren, maar niet de positieve koersontwikkeling dit jaar. Toch kijken markten ook dit jaar vooruit, vooral naar de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Afgezien van enkele grote tech-bedrijven doen beurzen het dit jaar helemaal niet zo goed.  Gelukkig is er in toenemende mate zicht op een uniek positief scenario en dat is het scenario van een zachte landing van de economie. In de geschiedenis is het niet eerder voorgekomen dat een economie vanaf zo’n hoog inflatieniveau een zachte landing maakte. Een zachte landing wil in dit geval zeggen dat de inflatiedoelstellingen van de centrale banken worden gehaald, zonder dat diezelfde centrale banken daarvoor de economie in een recessie hoefden te drukken. Nu lijkt het erop dat dit zowel voor Europa als de Verenigde Staten het basisscenario is geworden.

Een zachte landing betekent dat bedrijfswinsten veel minder onder druk komen dan in het geval van een recessie. De bedrijfswinsten hebben sterk geprofiteerd van de oplopende inflatie. Bovendien betekent een geslaagde zachte landing dat de centrale banken voortaan de inflatie onder controle kunnen krijgen zonder een recessie te veroorzaken. Daarmee zal de risicopremie die samenhangt met de ontwikkeling van de inflatie en de economische cyclus duidelijk kunnen afnemen. Lagere risicopremies betekent hogere waarderingen. Die waardering kan ook omhoog als de rente opnieuw zou dalen, bijvoorbeeld omdat de inflatiedoelstellingen zijn bereikt.

Na een zachte landing komt er een moment dat centrale bankiers de rente gaan verlagen. Waarschijnlijk zullen de centrale banken van verschillende opkomende landen al voor de Amerikaanse Federal Reserve de rente verlagen. Die banken waren vroeg begonnen met het bestrijden van de inflatie en kunnen daardoor ook eerder stoppen. De Federal Reserve zal waarschijnlijk het hele jaar nog een pauze inlassen, waarna mogelijk begin volgend jaar de rente zal worden verlaagd. De ECB zal de Fed volgen met enige vertraging. Het vooruitzicht van renteverlagingen, lagere inflatie en een toch doorgroeiende wereldeconomie doet sterk denken aan het scenario in de tweede helft van de jaren negentig. Toen volgde na een zachte landing in 1995 – weliswaar vanaf een veel lager inflatieniveau – een scenario dat tegenwoordig vaak wordt aangeduid met het sprookje van Goudhaartje. In dat sprookje was alles perfect, niet te warm en niet te koud, niet te hard en niet te zacht. De wereldeconomie laveerde tussen het vuur van de inflatie en het ijs van de deflatie. Dit is de perfecte omgeving voor aandelen want in zo’n scenario stijgen de winsten, maar niet de rente. Er zijn nog meer parallellen te trekken met eind jaren negentig. Toen waren er ook meerdere crises zoals de Aziëcrisis en de Rusland/LTCM-crisis. Die hielden de beleidsrente van de centrale banken laag. Dit keer is de bankencrisis eenvoudig op te lossen ook een verlaging van de beleidsrente. Eind jaren negentig zorgde de ontwikkeling rondom (mobiel) internet voor een hype die koersen sterk deed stijgen. Dit keer is kunstmatige intelligentie de grote gamechanger. Het voordeel van dergelijke voorspellingen met een onbekende maar betekenisvolle uitkomst in de verre toekomst is dat ze de fantasie van beleggers prikkelen. Wat dat betreft liggen de risico’s eerder aan de bovenkant.

Verschil met eind jaren negentig is dat de invloed van de Aziatische economieën veel groter is dan toen. Zo is de Chinese economie in die tijd vervijftienvoudigd, dat terwijl bijvoorbeeld de Italiaanse economie over diezelfde periode niet is gegroeid. China is inmiddels op basis van koopkrachtpariteit veruit de grootste economie ter wereld en in historisch opzicht is de Chinese aandelenmarkt goedkoop. Dat geldt ook voor Japan waar de beurs, na twee verloren decennia en tien jaar Abenomics, op niet al te lange termijn de hoogtepunten van eind jaren tachtig zal kunnen doorbreken. Waar Azië in de tweede helft van de jaren negentig nog zorgde voor instabiliteit, heeft Azië nu een veel meer stabiliserende rol, mede geholpen door een vertraagde, maar gestage heropening post-Corona.

Het is niet zo vreemd dat op het slechte beursjaar 2022 een goed beursjaar 2023 volgt. De winsten van bedrijven stijgen nog steeds. Ook voor dit en volgend jaar wordt een verdere stijging van de winsten verwacht. Uiteindelijk volgt de aandelenmarkt de onderliggende winstontwikkeling. Desondanks zijn veel beleggers uiterst terughoudend en zien ze veel beren op de weg. Daardoor is het scenario van een zachte landing nauwelijks in de koersen verdisconteerd. In dat kader is het verantwoord om het accent te leggen op aandelen en te investeren in private markten, ten koste van de obligaties in portefeuille.

Schermafbeelding 2023-06-05 om 12.46.08

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

{% module_block module “widget_1681286146135” %}{% module_attribute “label” %}Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “path” %}/Aureus_Group_July2021/modules/Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “module_id” %}53712868869{% end_module_attribute %}{% module_attribute “schema_version” %}2{% end_module_attribute %}{% module_attribute “tag” %}module{% end_module_attribute %}{% module_attribute “no_wrapper” %}false{% end_module_attribute %}{% module_attribute “heading” %}Maak kennis met mijn ander he collega’s{% end_module_attribute %}{% module_attribute “css” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “child_css” %}{}{% end_module_attribute %}{% end_module_block %}


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.