Cross

Een permanente portefeuille

juni 23, 2024

Een permanente portefeuille

Veel risicoprofielen bestaan uit een combinatie van obligaties en aandelen. Door de bull-markt op de obligatiemarkt die startte begin jaren tachtig, werden obligaties lange tijd gezien als de ideale risicovrije beleggingscategorie. Inmiddels hebben obligatiehouders al meer dan tien jaar geen reëel positief rendement behaald, onder meer door een correctie van meer dan 50 procent in langlopende obligaties in de afgelopen jaren. Die correctie in langlopende staatsobligaties – ooit de ultieme veilige haven – was zelfs groter dan eerdere correcties op de aandelenmarkt deze eeuw. Bij de start van de bull-markt in obligaties in de jaren tachtig introduceerde libertariër Harry Browne het begrip ‘permanente portefeuille’. Niet zozeer een portefeuille om rijk te worden, maar meer één om rijk te blijven.

 

De permanente portefeuille

De permanente portefeuille bestaat volgens Browne uit vier gelijke delen: een kwart in Amerikaanse aandelen, een kwart in langlopende Treasuries, een kwart in liquiditeiten en een kwart in goud. Het doel van deze portefeuille is om in elke economische omgeving goed te presteren. Natuurlijk is elke belegger een kind van zijn tijd en de stevige positie in goud in deze portefeuille is te verklaren door de bull-markt in goud van de jaren zeventig. Alleen piekte de goudprijs in de jaren zeventig op 677 dollar en staat die reëel altijd nog zo’n 40 procent onder die piek. Met obligaties verliep het beter. In 1985 werd vooralsnog de laatste 30-jaars Amerikaanse staatslening uitgegeven met een coupon van meer dan 10 procent. Door de dalende inflatie en rente was het mogelijk dat de neutrale portefeuille (50 procent aandelen, 50 procent obligaties) de permanente portefeuille en lange tijd zelfs de aandelenmarkt kon verslaan.

 

Goud als onderdeel portefeuille

Goud wordt gezien als een goede hedge tegen inflatie en een buffer in tijden van geopolitieke onrust. In de afgelopen jaren hebben voldoende geopolitieke onrust en inflatie gezien. Wat dat betreft valt de ontwikkeling van de goudprijs tegen. In de zomer van 2020 noteerde de goudprijs boven de 2000 dollar per ounce en vandaag staat de goudprijs zo’n 20 procent hoger. Het huidige niveau is zo’n 25 procent boven de piek van 2011, maar gecorrigeerd voor inflatie is er vooral een patroon van lagere pieken. Het lijkt erop dat de functie van goud vervangen is door Bitcoin, maar die is tegelijkertijd sterk gecorreleerd met de aandelenmarkt.  Landen als Rusland en China blijven – mede gedwongen door politieke ontwikkelingen – inzetten op hogere goudreserves, maar in veel opkomende markten heeft goud haar glans verloren. Ook veel beleggers zien goud nog altijd als een barbaars relikwie, zonder coupon of dividend, dus daarmee uiteindelijk (net als Bitcoin) waard wat de gek ervoor geeft.

 

Sparen en obligaties kosten te veel rendement                      

De schulden in veel ontwikkelde landen zijn zo ver opgelopen dat overheden zich niet kunnen veroorloven om de rente te laten normaliseren tot veel hogere niveaus. De beste manier om dat schuldenprobleem op te lossen is door middel van reflatie, ook wel bekend als financiële repressie of de euthanasie van de spaarder. Dan zorgen de monetaire autoriteiten ervoor dat de korte en de lange rente structureel beneden de nominale groeivoet van de economie ligt (met andere woorden: spaarders en obligatiehouders krijgen jarenlang een te lage vergoeding). Er zijn lange periodes in de geschiedenis (1900-1920 in de Verenigde Staten en 1945 -1982 in de VS en Europa) dat dit het beste middel bleek om een schuldenprobleem beheersbaar te houden. Alleen de spaarder en de obligatiehouder is het kind van de rekening, want die verloor in zo’n reflatieperiode de helft tot twee derde aan koopkracht. Gelet op de omvang van de schulden lijkt het onvermijdelijk dat dit beleid zal terugkeren.

 

Het alternatief aandelen

Goud, obligaties en liquiditeiten (sparen) zijn beleggingscategorieën waar op lange termijn wel wat op is aan te merken en waar het huidige startpunt op zijn minst ongelukkig is. Aandelen bieden een betere bescherming tegen inflatie, een fenomeen dat we ook in het verleden hebben gezien. Tegelijkertijd kunnen aandelen er ook vele jaren over doen voordat koersverliezen worden hersteld, maar aandelen worden desondanks nog altijd gezien als een volwaardig onderdeel van de permanente portefeuille. Sinds de jaren tachtig zijn er wel verschillende beleggingscategorieën bijgekomen die ook een rol kunnen vervullen in een moderne permanente portefeuille. Dat betreft onder andere private markten en alternatieve beleggingen.

 

Private markten voor diversificatie

Eén van de voordelen van private markten is dat ze net als aandelen een goede bescherming kunnen bieden tegen inflatie, maar dat tegelijkertijd helpen om het portefeuillerisico te verlagen. Zeker voor mensen die permanent vrezen dat de aandelenmarkt op de top staat, kan dit zorgen voor rust. Private equity, private debt en real assets voegen wat toe aan portefeuilles, niet alleen in de vorm van een lager risico, maar ook door een hoger rendement. Ook alternatieve beleggingen kunnen waarde toevoegen, maar veel van de beleggingen vertrouwen daarvoor wel op het alfa-genererend vermogen van de beheerder.

 

Chinese obligaties

Ook op de beurs zijn er beleggingscategorieën die op lange termijn een rol zouden kunnen vervullen in de permanente portefeuille. Zo behoren Chinese staatsobligaties in renminbi de afgelopen tien jaar de beste presterende obligatiecategorie. Daar geen monetaire gekte in de vorm van onconventioneel monetair beleid. China wil graag minder afhankelijk worden van de dollar en dat lukt alleen als de renminbi in de toekomst kan gelden als een veilige heven. Valuta zijn de uiteindelijke uitlaatklep van alle fiscale en monetaire excessen. Dat monetair beleid een groot verschil kan maken bewijst de D-Mark wel versus de dollar. Eind jaren zestig gingen er vier D-Mark in een dollar, begin jaren tachtig 1,5 D-Mark. Bovendien stond eind jaren zestig de rente in Duitsland boven de Amerikaanse rente. Begin jaren tachtig was dit omgekeerd. Als de Peoples Bank of China (PBoC) zich net zo blijft gedragen als de Bundesbank in het verleden dan moet het lukken.

 

De metalen transitie

Ook zijn er naast goud veel grondstoffen die een essentiële rol vervullen in de economie. Uiteindelijk is alles energie. De vraag is meer of de toekomst fossiel is of een alternatieve bron van energie waar de energietransitie op inzet. De energietransitie is feitelijk een metalen transitie en daarmee kunnen nieuwe metalen dus een rol vervullen. Een andere interessante grondstof in dit kader is hout, al is dit een relatief kleine categorie. Er zijn natuurlijk nog tal van alternatieve beleggingen die vaak onder de noemer ‘hedgefund’ worden gezien als een mogelijke toevoeging. Toch is dit niet één beleggingscategorie, maar een heterogeen geheel van beleggingen waarbij het resultaat afhangt van het alfagenererend vermogen van de individuele belegger.

 

De nieuwe permanente portefeuille

Een alternatief voor de traditionele permanente portefeuille van Browne is een portefeuille die voor een kwart bestaat uit aandelen, voor een kwart uit private markten, voor een kwart uit obligaties uit opkomende landen (inclusief China) en kwart uit grondstoffen. Deze portefeuille houdt meer rekening met toekomstige ontwikkelingen zoals de opkomst van Azië, biedt een betere bescherming tegen inflatie en is ook beter bestand tegen geopolitieke schokken.

 

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Cliënt aan het woord | Protestantse Gemeente te Oostkapelle

“De Protestantse Gemeente te Oostkapelle: een balans tussen traditie en vernieuwing.”   De Protestantse Gemeente te Oostkapelle heeft diepe wortels

Meer lezen

De Auréus sportzomer

Deze zomer zit bomvol sportevenementen. Naast de reguliere evenementen zoals Wimbledon, Tour de France, de start van het nieuwe voetbalseizoen

Meer lezen

Marktontwikkelingen: Gunstige omgeving voor beleggers

De huidige omgeving is gunstig voor de beleggingscategorie aandelen. De economie groeit, de winsten stijgen, de inflatie neemt af waardoor

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.