Cross

Een harde landing

juli 30, 2022

Na een plus van meer dan tien procent afgelopen maand voor Amerikaanse aandelen is de markt rotsvast overtuigd van een zachte landing van de Amerikaanse economie. Het beleidstarief van de Amerikaanse centrale bank zal dit jaar nog een piek bereiken en al in februari 2023 rekent de markt op een eerste renteverlaging door de Fed. De obligatiemarkt is ervan overtuigd dat de inflatie op korte termijn sterk gaat dalen tot een procent of twee. Alleen op basis van dit ‘zachte landing’ scenario is de ontwikkeling van afgelopen maand te verklaren. Toch zorgt juist deze ontwikkeling er voor dat een harde landing vereist is om de inflatie weer op het rechte pad te krijgen.

FYbgPuOWIAI6Srl-1

Maandenlang is er gespeculeerd op de meest voorspelde recessie ooit, om nu te constateren dat de Verenigde Staten technisch al in een recessie zaten in de eerste jaarhelft. De BBP-cijfers wijzen er eerder op dat nog een kwartaal krimp onwaarschijnlijk is. Dat beeld wordt bevestigd door de bedrijfscijfers. Inmiddels heeft 70 procent gerapporteerd en de gemiddelde positieve verrassing was 4,5 procent. De taxatie voor geheel 2022 is 228 dollar per aandeel S&P 500. Als dit een bear-market rally is, dan is het wel een ongekend krachtige. Er zijn steeds meer signalen dat een recessie aanstaande is, maar eerder dan de tweede helft van volgend jaar lijkt onwaarschijnlijk. De rally valt wel te verklaren met het opmerkelijke pessimisme van de bull-bear indicator van Bank of America dat al vele weken op extreem negatief (dus kopen) staat.

-1x-1-1.png-Jul-30-2022-03-14-49-91-PM

De argumenten waarom de inflatie heeft gepiekt zijn onder andere de daling van de olie- en gasprijzen, de verzwakkende huizenmarkt en het feit dat de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen op het hoogste niveau in 8 maanden in uitgekomen. Dat is op zich bemoedigend, maar het is nog lang niet zo dat de Fed kan stellen ‘Mission Accomplished’. Daarvoor moet de rente verder stijgen.

2022-03-14blanchard-fig

Nu staat de beleidsrente nog altijd 3 procentpunt beneden de kerninflatie (PCE-index), begin dit jaar was dat 6 procent. Het komt haast nooit voor dat de beleidsrente (zo ver) beneden de inflatie staat, zeker niet als de Fed het doel heeft om de inflatie de kop in te drukken. Het is dus onwaarschijnlijk dat de Fed binnenkort stopt met het verhogen van de rente, hoewel dit wel door de markt wordt verwacht. Wederom, er wordt gerekend op een zachte landing terwijl een harde landing is vereist. De CPI-index stijgt in de VS met 9,1 procent. Dat betekent dat er 8 maanden van 0 procent inflatie nodig zijn om de CPI alleen maar nar 5 procent te brengen. Dat is ongeveer het niveau waarop de lonen op dit moment stijgen en daarmee ook het niveau waarmee de inflatie zichzelf in stand kan houden.

US-GDP-Index2207290530-1

Wellicht suggereert Powell in de toelichting dat er mogelijk sprake is van een pauze of van kleinere rentestappen, maar dat is niet hetzelfde als het verlagen van de rente over 8 maanden. Als de Fed dat zou doen dan moet daar toch een stevige afzwakking van de vraag tegenover staan, waarschijnlijk samengegaan met een sterk oplopende werkloosheid. In dat kader zijn de winstverwachtingen (228 dollar dit jaar en 246 dollar volgend jaar) te hoog. Nu profiteren winsten natuurlijk wel van de inflatie (dus  in lijn met het nominale BBP en niet het reële BBP). 

bttt2-5bfd864a46e0fb0026404361

De komende maanden zijn normaal gesproken niet de beste beursmaanden, zeker niet als er zo’n euforische beursmaand aan vooraf is gegaan. Het eerste moment dat het FOMC bijeenkomt is 25 september en ook het volgende rentebesluit van de ECB is in september.

FY1UUJHWQAAW5kR-1

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief.

 

Verder in deze nieuwsbrief: Inflatie loopt verder op, voedselprijzen blijven hoog, het plafond in olie en metaal heeft de toekomst.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.