Cross

Een breed generatiebestendig beleggingsplan op basis van oude wijsheden

juli 16, 2021

‘Je moet niet al je eieren in één mand stoppen.’ Dit van oorsprong Angelsaksisch spreekwoord vormt voor veel beleggers een voor de hand liggend credo. Erasmus formuleerde in de 14e eeuw al een vergelijkbare waarschuwing: ‘Vertrouw niet al je goederen toe aan één enkel schip.’ Als je weet dat er schepen vergaan is het inderdaad verstandig om je lading te verdelen over verschillende schepen. Spreiding is een manier om het risico in een beleggingsportefeuille te verminderen. Het is daarom niet vreemd dat de wetenschap zich veel heeft beziggehouden met de invloed van spreiding op het risico én het rendement van een belegbaar vermogen. Nog altijd wordt dit onderzocht.

Zelfs in de Babylonische Talmoed treffen we opmerkingen aan over spreiden: ‘Eén persoon verdeelt zijn geld altijd in drie delen: een derde in eigendom, een derde in goederen en een derde in zijn hand.’ Het wordt wel eens vrij vertaald naar de huidige tijd als een advies om een derde van je vermogen in onroerend goed te beleggen, een derde in aandelen en nog een derde op een spaarrekening of in de vorm van goed verhandelbare kortlopende staatsobligaties. Maar als het zo eenvoudig zou zijn, zou het leven wel heel erg makkelijk zijn! Toch bieden de wijsheden uit het verleden houvast in het nu. Wij zien dat ze vaak de basis vormen bij afwegingen over hoe een groter (familie)vermogen in hoofdlijnen het beste kan worden verdeeld over de verschillende beleggings- en investeringscategorieën. Meerdere gedachten liggen ten grondslag aan de verdeling uit de Talmoed. Het gaat daarbij niet alleen om rendementskansen maar ook om risicobeheersing op het totale vermogen. En niet in de laatste plaats draait het om de mate van liquiditeit van het vermogen: wat is de directe beschikbaarheid van het vermogen? Bij minder liquide beleggingen zoals vastgoed, private equity en private debt is het belegde vermogen vaak een langere periode opgesloten. Daar staat het voordeel tegenover dat de kans op een hoger rendement kan toenemen. Bovendien biedt het ontbreken van dagelijkse waarderingen van dit soort beleggingen voor sommigen een bepaalde rust, zeker in vergelijking met aandelenbeleggingen in een woelige periode.

De ruimte voor minder liquide beleggingen neemt over het algemeen toe naarmate een vermogen groter is. Als een vermogen groeit neemt de behoefte aan meer liquide (dus direct beschikbaar) vermogen immers niet evenredig toe. Een groeiend deel van het vermogen zou dan beschikbaar kunnen komen voor beleggingen met minder liquiditeit. Beleggingen in onroerend goed, private equity en private debt vormen hierbij een bijna onmisbaar onderdeel van het totale belegbare vermogen. Beleggingen in deze private markten bieden mogelijkheden om een aantrekkelijk rendement te realiseren door in te spelen op lange termijn ontwikkelingen. Het toevoegen van dit soort beleggingen kan het risico van de totale beleggingsportefeuille terugbrengen. Een actueel thema is inflatie, wat bijvoorbeeld kan pleiten voor het opnemen van onroerend goed beleggingen. Binnen Auréus zoeken we doorlopend naar beleggingskansen in private markten omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde hiervan. Bij een groter familievermogen zien wij dat het heel nuttig is om eerst na te denken over de verdeling van het vermogen in hoofdlijnen. In de meeste situaties speelt de tweede (en daaropvolgende) generatie hierin een grote rol. Het resultaat is een breed beleggings- en investeringsplan op familieniveau. Dit plan biedt een gedegen fundament voor huidige en toekomstige beslissingen. Niet alleen vormt het een onderbouwing voor het aangaan van een bepaalde belegging; het maakt ‘nee zeggen’ makkelijker tegen aanbieders van allerhande beleggingsproducten en investeringsproposities. Een generatiebestendig plan ontwikkelen en onderhouden, met en voor onze relaties: dat is het partnerschap dat wij als Auréus Family bieden. De deur staat open en de koffie staat klaar.

Auréus Family
Rien Ogier

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.