Cross

Een bredere beurs

juni 19, 2023

 • FED, pauze na 10 renteverhogingen
 • 2% inflatiedoelstelling voor de VS in 2e helft 2023 realistisch
 • Waardering aandelen zeer aantrekkelijk
 • Dalende rente maakt van obligaties met een lange looptijd een aantrekkelijke belegging

Centrale banken deden afgelopen week wat de markt had verwacht. Na tien keer op rij de rente te hebben verhoogd, is de Federal Reserve begonnen met een pauze. De ECB verhoogde opnieuw de rente en gaat ook verder met de verkoop van obligaties. Uit de toelichting van de Fed kwam naar voren dat de rente dit jaar mogelijk nog twee keer zal worden verhoogd, maar gelet op de ontwikkeling van de inflatie is dit niet meer nodig. De Amerikaanse inflatie zal waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar de doelstelling van 2 procent bereiken. De inflatie in Europa is hardnekkiger. De ECB verhoogde de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de inflatie in de eurozone en mogelijk dat de komende maanden de rente meerdere malen zal worden verhoogd. Dit contrast met de Verenigde Staten zorgde er voor dat de euro aan kracht kon winnen ten opzichte van de dollar. Dat is niet geheel terecht omdat de Amerikaanse groeicijfers juist positief blijven verrassen, terwijl de onderliggende economische ontwikkeling in Europa teleurstelt.

Door in juli de rente te verhogen zal de kans op een milde recessie in de VS toenemen. In zo’n scenario zal de inflatie duidelijk verder dalen en het is daardoor waarschijnlijk dat juli voorlopig de laatste maand is dat de Fed de rente zal verhogen. Oplopende werkloosheid en lager dan verwachte inflatiecijfers zorgen er voor dat de Fed de rest van het jaar de pauzeknop ingedrukt houdt en dat de beleidsrente volgend jaar zelfs scherp kan dalen tot wel 1 procent. Beleggers profiteren daar van door juist in langlopende obligaties te beleggen. Door de omgekeerde rentecurve is weliswaar een voorschot op een rentedaling genomen, maar desondanks is er daar nog voldoende ruimte voor verder dalende rentes en de bijbehorende koerswinsten. De combinatie van meer zekerheid over de ontwikkeling van de inflatie, de ontwikkeling van de rente, de relatief gunstige economische ontwikkeling, meevallende bedrijfsresultaten en rust op het gebied van de Amerikaanse bankencrisis heeft er voor gezorgd dat de markt in de afgelopen weken over een breder front kon stijgen dan in de eerste maanden van het jaar. Toen was de totale stijging van de aandelenmarkt te danken aan een handvol aandelen die profiteerden van de aandacht voor kunstmatige intelligentie, maar nu is het contrast in waardering met de rest van de markt wel erg groot geworden. Exclusief de zes grootste techbedrijven met als gemeenschappelijke eigenschap de activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie, ligt de waardering voor de Amerikaanse aandelenmarkt op slechts 15 keer de winst. Dat terwijl de winsten stijgen. Als dan ook nog eens de rente daalt, is er weer sprake van een aantrekkelijke risicopremie op Amerikaanse aandelen. Buiten de Verenigde Staten zijn aandelen nog lager gewaardeerd.

Voor een beleggingsportefeuille betekent dit dat zowel voor aandelen als voor obligaties een positief rendement mag worden verwacht in de tweede helft van het jaar. De verbreding van de beurs is ook relevant voor de ontwikkeling op private markten. De stijgende rente werd gezien als een mogelijk risico voor deze markten. Hoewel de effecten daarvan in de praktijk veel minder groot zijn dan gevreesd, kan een dalende rente er voor zorgen dat beleggers meer geld alloceren naar deze markten.  Nog altijd staat er relatief veel geld aan de zijlijn en dankzij de sterk gestegen beleidsrentes van de centrale banken ontvangen beleggers in geldmarktfondsen een vergoeding die kan concurreren met beursgenoteerde beleggingen. Als de beleidsrente volgend jaar wordt verlaagd, dan ogen beursgenoteerde beleggingen en investeringen in private markten opeens veel aantrekkelijker. Private markten hebben toch als voordeel dat zij veel beter in staat zijn om te profiteren van eventuele onrust op de beurs. Een recessie is voor veel beleggers in beursgenoteerde aandelen vaak een moment om te verkopen, terwijl juist private equity dan meer mogelijkheden ziet om tegen aantrekkelijke waarderingen bedrijven op te kopen. Veel beleggers zijn op dit moment sterk geïnteresseerd in bedrijven die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie. Private equity kan daar van profiteren door bedrijven in portefeuille die actief zijn op dit gebied nu naar de beurs te brengen en met dit aanbod voldoen aan de sterk gestegen vraag. Verder zal ook vastgoed profiteren van een rentedaling in zo’n scenario.

Met nog enkele weken te gaan tot het einde van het tweede kwartaal kan worden gesteld dat na een aarzelende start waarin uitsluitend aandelen op het gebied van kunstmatige intelligentie stegen, beleggers nu meer aandacht krijgen voor andere marktsegmenten. Opvallend is bijvoorbeeld de sterke stijging van de Japanse aandelenmarkt dit kwartaal, die overigens deels teniet wordt gedaan door de verzwakking van de yen. Ook is er geleidelijk meer belangstelling voor value-aandelen en small-caps. Alleen de Chinese aandelenmarkt blijft achter, vooral omdat de overheid niet doorpakt in het ondersteunen van het herstel. Maar in de afgelopen week verlaagde de Chinese centrale bank de rente. Komende week is Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken in China, het eerste fysieke bezoek van een lid van de Amerikaanse regering aan het land sinds 2018. De verwachtingen zijn niet hooggespannen, maar mogelijk kan de neerwaartse spiraal in de relatie tussen beide landen sinds het ballonincident in januari worden doorbroken, iets wat financiële markten zullen toejuichen.

In de portefeuille zijn aandelen overwogen en obligaties onderwogen. Obligaties hebben het ook dit jaar niet gemakkelijk, maar een rentedaling doet in dit opzicht wonderen. Verder leggen we de nadruk op private beleggingen in portefeuille, omdat daarmee de rendements/risicoverhouding van de portefeuille verder kan worden verbeterd. Voor aandelen begint het steeds meer een goed beleggingsjaar te worden, nu beleggers niet alleen interesse hebben enkele kunstmatige intelligentie bedrijven, maar in veel meer bedrijven kansen zien. Daarmee is er sprake van een breder gedragen stijging en verbetert de kwaliteit van het koersherstel. Geleidelijk stijgt daardoor ook de belangstelling onder een bredere groep van beleggers.

Rendementen 19-06-2023

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

{% module_block module “widget_1681286146135” %}{% module_attribute “label” %}Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “path” %}/Aureus_Group_July2021/modules/Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “module_id” %}53712868869{% end_module_attribute %}{% module_attribute “schema_version” %}2{% end_module_attribute %}{% module_attribute “tag” %}module{% end_module_attribute %}{% module_attribute “no_wrapper” %}false{% end_module_attribute %}{% module_attribute “heading” %}Maak kennis met mijn ander he collega’s{% end_module_attribute %}{% module_attribute “css” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “child_css” %}{}{% end_module_attribute %}{% end_module_block %}


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.