Cross

ECB gaat los

september 11, 2022

De ECB kwam met de grootste renteverhoging ooit (0,75 procent) en verlaagde tegelijkertijd de economische groeiverwachtingen voor volgend jaar van 2,1 procent naar 0,9 procent. Lagarde liet vrij openlijk doorschemeren dat er de volgende maand nog eens 0,75 procent bij de rente komt. Kennelijk is er een compromis met de leden van het beleidscomité die minder snel de rente wilden verhogen, want bij de uiteindelijke stemming was iedereen unaniem voor. Waarschijnlijk zit dat compromis in de afbouw van de grote post obligaties op de balans van de ECB. Daar werd namelijk met geen woord over gerept

wezi-fig6

De grote vraag is natuurlijk waar de rente uiteindelijk naar toegaat in Europa. Er zijn verschillende schattingen van de neutrale rente en met 2 procent hebben we het eigenlijk wel gehad. Nu worstelt Europa met sterk gestegen energieprijzen. Die staan nog altijd op niveaus om op zichzelf een flinke recessie te veroorzaken. Veel gas is tegen hoge prijzen in de opslag gegaan, waarbij meteen de vraag gesteld kan worden voor wiens rekening en risico dat dure gas is. Als in de winter de gasprijzen dalen, trekt er toch iemand aan het kortste eind. Alleen als de prijzen verder stijgen of op een hoog niveau kunnen blijven hangen, kunnen die worden afgewenteld op de consument. Het risico is aanwezig dat de hoge gas- en elektriciteitsprijzen voldoende ‘animal spirits’ hebben doen ontwaken dat financiële markten hun werk doen, namelijk meer aanbod en minder vraag. Aangezien er op de Europese energiemarkten kennelijk nogal wat inefficiënties zijn, kan het dan snel gaan.

wezi-fig2

Vergeleken met Powell heeft Lagarde het veel lastiger. Het begint er al mee dat de ECB er in de eerste plaats eigenlijk is voor het behoud van de euro en niet voor het behoud van de koopkracht. Er is nog altijd gerede twijfel over het voortbestaan van de euro, zo veel dat de centrale bank deze ontwikkeling niet mag veronachtzamen. Verder is Europa geen eenheid, voor sommige delen is de euro veel te zwak, voor andere delen veel te sterk. Dit divergerende karakter van de eurozone kan moelijk worden opgelost. Het betekent wel dat problemen in Europa eerder groter dan kleiner zullen worden.

200924-ECB-Rozvaha-ENG

In oktober begint de discussie over kwantitatieve verkrapping bij de ECB, waarna mogelijk eind dit jaar wordt besloten om de obligatieportefeuille af te bouwen. Het gaat om in totaal 5 biljoen euro (in de afgelopen zeven jaar vergaard). Het balanstotaal van de ECB ligt nu op 8,8 biljoen euro.  De volgende bijeenkomst is op 5 oktober in Cyprus, maar daar worden geen monetaire besluiten genomen.

FcRN-FtaAAEqhJl

In absolute zin lijken twee renteverhogingen achter elkaar van 0,75 procent veel, maar gerelateerd aan de huidige inflatie kan dat snel worden genuanceerd. Zowel de ECB als de FED hebben wel de woorden, maar zetten die niet om in daden. De rente blijft daardoor vooralsnog ver beneden de inflatie en in het verleden is een centrale bank er nog nooit in geslaagd om op die manier de inflatie te drukken.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.