Cross

Duurzaam en verantwoord beleggen binnen Family Offices

april 5, 2024

Overzicht van Family Offices

Duurzaam en verantwoord beleggen heeft de afgelopen jaren aanzienlijk aan terrein gewonnen, aangedreven door een groeiend besef van zowel de milieu-impact als de sociale gevolgen van investeringsbeslissingen. Deze trend markeert een verschuiving in hoe beleggers, inclusief Family Offices, hun vermogen toewijzen, met een toenemende focus op investeringen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.

Voor Family Offices, die vaak investeren met een langetermijnvisie en de belangen van meerdere generaties in gedachten, is duurzaam beleggen bijzonder relevant. Het stelt hen in staat om vermogen op te bouwen op een manier die overeenkomt met hun waarden en ethische overwegingen, terwijl ze tegelijkertijd werken aan het behoud van de planeet en het ondersteunen van sociale welvaart voor toekomstige generaties. Dit type beleggen biedt Family Offices de unieke kans om hun financiële doelen te koppelen aan hun wens om een positieve impact te hebben op de wereld, iets wat steeds meer op waarde wordt geschat door zowel de huidige als de toekomstige erfgenamen.

Wat is duurzaam en verantwoord beleggen?

In een tijdperk waarin verandering de enige constante is, staan private equity bedrijven voor de uitdaging om hun koers te bepalen door onbekende wateren. Dit vereist niet alleen een goed inzicht in de huidige marktdynamiek, maar ook de integratie van nieuwe financiële instrumenten, geavanceerde analyses, en een hoge mate van organisatorische wendbaarheid. De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen en concurrentiedruk evolueren, vereist van private equity firma’s een proactieve houding en de bereidheid om hun strategieën voortdurend te herzien.

Het verschil met traditioneel beleggen ligt voornamelijk in de criteria die worden gebruikt bij het maken van investeringsbeslissingen. Traditionele beleggingsstrategieën richten zich overwegend op financiële indicatoren zoals winstgevendheid, omzetgroei en marktpositie, zonder expliciete overweging van ESG-factoren. Duurzaam en verantwoord beleggen daarentegen, integreert ESG-criteria als kernonderdelen van het besluitvormingsproces, met het begrip dat deze factoren van cruciaal belang zijn voor het beoordelen van zowel de risico’s als de groeipotentie van een investering op lange termijn. Dit leidt tot een holistischer benadering van investeren, waarbij zowel de financiële gezondheid van de onderneming als haar impact op de wereld worden meegewogen.

Waarom kiezen voor duurzaam beleggen?

Het belang van duurzaamheid voor toekomstige generaties kan niet worden onderschat. Duurzaam beleggen speelt een cruciale rol in het waarborgen van een leefbare wereld voor toekomstige generaties, door te investeren in bedrijven en projecten die milieubescherming, sociale rechtvaardigheid, en goed bestuur bevorderen. Dit soort beleggingen draagt bij aan het verminderen van de negatieve impact op het milieu, zoals klimaatverandering, en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het creëren van een meer inclusieve en eerlijke samenleving.

 

Vanuit financieel oogpunt biedt duurzaam beleggen ook aanzienlijke voordelen. Bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria tonen vaak betere operationele prestaties en zijn minder blootgesteld aan risico’s zoals milieuvervuiling boetes, sociale onrust, en governance schandalen die de waarde van het bedrijf kunnen schaden. Deze bedrijven zijn daardoor vaak beter gepositioneerd voor langetermijngroei, wat resulteert in aantrekkelijke rendementen voor beleggers.

 

Daarnaast speelt duurzaam beleggen een belangrijke maatschappelijke rol door financiële middelen te sturen naar bedrijven en projecten die positieve sociale en milieu-impact hebben. Dit stimuleert innovatie en ontwikkeling op gebieden zoals hernieuwbare energie, duurzame landbouw, en sociale inclusie, wat bijdraagt aan de algehele welvaart en stabiliteit van de samenleving. Voor Family Offices betekent dit dat zij hun vermogen kunnen inzetten als een kracht voor goed, terwijl zij tegelijkertijd hun financiële doelstellingen nastreven, een win-win situatie die aantrekkelijk is voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Hoe kunnen Family Offices duurzaam beleggen implementeren?

 1. Voor Family Offices die willen beginnen met duurzaam beleggen, zijn hier enkele beknopte stappen:
 2. Definieer duurzaamheidsdoelen: Beslis wat duurzaam beleggen betekent voor jouw familie.
 3. Gebruik ESG-criteria: Selecteer investeringen op basis van milieu, sociale, en bestuurscriteria.
 4. Voer due diligence uit: Onderzoek potentiële investeringen grondig op zowel financiële als duurzaamheidsprestaties.
 5. Kies duurzame opties: Kies investeringen die passen bij jouw doelen, zoals duurzame fondsen of directe projecten.

  Monitor en evalueer: Houd de prestaties en impact van je investeringen in de gaten en pas zo nodig aan.

Uitdagingen en kansen

Duurzaam beleggen brengt specifieke uitdagingen met zich mee voor Family Offices, waaronder de inconsistentie van ESG-gegevens, het risico van greenwashing, de perceptie dat het ten koste gaat van rendement, en de complexiteit van ESG-integratie. Deze factoren vereisen zorgvuldigheid en expertise.

Tegelijkertijd openen zich aanzienlijke kansen op de markt voor duurzame investeringen. Innovatieve sectoren zoals hernieuwbare energie en schone technologieën bieden groeipotentieel. ESG-gerichte investeringen verminderen risico’s en resoneren met jongere generaties, ondersteunen familie-eenheid, en maken maatschappelijke impact mogelijk. Dit sluit aan bij zowel de financiële doelen als de waarden van Family Offices, en biedt een kans om een positieve, langdurige nalatenschap te creëren.

Het Belang van Family Offices

Duurzaam en verantwoord beleggen binnen Family Offices gaat verder dan enkel het nastreven van financieel rendement; het omarmt een visie waarin vermogensopbouw hand in hand gaat met positieve bijdragen aan milieu en maatschappij. Door ESG-criteria te integreren in het beleggingsproces, kunnen Family Offices risico’s verminderen en tegelijkertijd investeren in de langetermijngroei en -welvaart. Deze benadering sluit aan bij de langetermijnvisie en de multi-generationale belangen die deze families kenmerken, door niet alleen te focussen op het heden, maar ook op de leefbaarheid van de wereld voor toekomstige generaties. Het illustreert een verschuiving in de investeringswereld, waar waarden en ethiek een centrale rol spelen in financiële beslissingen.

Tegelijkertijd worden Family Offices geconfronteerd met uitdagingen zoals ESG-gegevensinconsistentie en het risico van greenwashing. Echter, de kansen die duurzaam beleggen biedt, zoals het ondersteunen van innovatieve sectoren en het versterken van familie-eenheden door gedeelde waarden, overstijgen deze hindernissen. Deze vorm van beleggen resoneren sterk met jongere generaties en bieden een pad naar een duurzamere en rechtvaardigere wereld, terwijl ze gelijktijdig aan financiële doelstellingen voldoen. Dit dualisme maakt duurzaam beleggen een krachtige strategie voor Family Offices, gericht op het creëren van een positieve nalatenschap en het waarborgen van welvaart voor de toekomst.

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.