Cross

Duurzaam bij bedrijven mainstream

juni 2, 2024

Duurzaam bij bedrijven mainstream

Sinds de start van de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2015 ontwikkelt duurzaam beleggen zich van een niche naar een algemeen geaccepteerde beleggingsstrategie. Door de komst van duurzame ontwikkelingsdoelen is duurzaam beleggen ‘mainstream’ gegaan. Dat komt ook door de marketingcampagne van de Verenigde Naties. Die mag dan miljoenen hebben gekost, maar is niet zonder resultaat. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) zijn een opvolger van de millenniumdoelen (MDGs) die vastgesteld zijn in 2000. Deze acht doelen hadden als horizon 2015 en achteraf kan gesteld worden dat ze zeer succesvol waren. De duurzame ontwikkelingsdoelen lopen tot 2030 en hebben nu al een grote verschuiving onder beleggers en ondernemers teweeg gebracht.

Waardecreatie door duurzaam ondernemen

De overgrote meerderheid van de bedrijven ziet duurzaamheid inmiddels als een kans om waarde te creëren. Driekwart van die bedrijven verwachten voordelen in de vorm van hogere inkomsten of lagere (kapitaal)kosten. Verder stijgt de behoefte aan duurzame investeringen. Volgens een onderzoek van Morgan Stanley ziet zelfs 85 procent van de 300 ondervraagde bedrijven in duurzaamheid een kans om waarde te creëren. Duurzaamheid als kans om waarde te creëren stond bovenaan de lijst van “zeer belangrijke” redenen die bedrijven aangaven voor het nastreven van duurzaamheidsstrategieën, aangehaald door 50 procent van de respondenten, op de voet gevolgd door naleving van overheidsregelgeving met 48 procent en een morele verplichting met 47 procent.

Hogere winstgevendheid, hogere omzet, hogere kasstroom

Volgens het onderzoek ziet meer dan 80 procent van de bedrijven potentiële financiële mogelijkheden van hun duurzaamheidsstrategieën in de komende vijf jaar, waaronder 81 procent die duurzaamheid enigszins (41 procent) of zeer waarschijnlijk (40 procent) ziet als drijvende kracht achter een hogere winstgevendheid, 79 procent als drijvende kracht achter een hogere omzet (35 procent zeer waarschijnlijk, 44 procent enigszins waarschijnlijk) en 82 procent als drijvende kracht achter een beter kasstroomgenererend vermogen (38 procent en 44 procent). Een ander belangrijk voordeel dat uit het onderzoek naar voren kwam, was een betere toegang tot kapitaal, waarbij 77 procent van de respondenten aangaf dat duurzaamheid de komende vijf jaar zou kunnen leiden tot lagere kosten van eigen of vreemd vermogen.

Uitdagingen

Hoewel respondenten kansen zagen om te profiteren van duurzaamheid, bleek uit het onderzoek dat bedrijven zich ook bewust zijn van de potentiële uitdagingen en kosten die gepaard gaan met hun duurzaamheidsstrategieën, waaronder 69 procent die verwacht dat de kosten van veranderende processen zeer (28 procent) of enigszins waarschijnlijk (41 procent) zullen zijn, 72 procent die hogere kosten of juridische risico’s ziet als gevolg van duurzaamheidsregelgeving en 73 procent die hogere kosten of schaarste van grondstoffen ziet in de komende vijf jaar. De meest genoemde uitdaging was volgens respondenten het herstructureren van toeleveringsketens om te voldoen aan verplichtingen op het gebied van mensenrechten, wat door 74 procent van de bedrijven enigszins of zeer waarschijnlijk werd geacht.

Kosten duurzaamheidsstrategie

Dienovereenkomstig meldden respondenten het hoge investeringsniveau dat nodig is als een zeer belangrijke belemmering voor het leveren of opzetten van een duurzaamheidsstrategie, aangehaald door 31 procent van de bedrijven, naast 28 procent die conflicten noemde met de financiële doelstellingen van het bedrijf, terwijl 22 procent zei dat het moeilijk is om de negatieve financiële impact op de korte termijn te rechtvaardigen, zelfs met de voordelen op de lange termijn.

De impact van klimaatverandering

Uit het onderzoek bleek ook dat bijna alle bedrijven, 92 procent, verwachten dat klimaatverandering hun bedrijfsmodellen zal beïnvloeden tegen 2050, terwijl 23 procent aangeeft dat het nu al een risico is voor hun bedrijfsmodel, vergelijkbaar met risico’s als technologische verandering (25 procent), acties van concurrenten (25 procent) en instabiliteit van de toeleveringsketen (23 procent).

Meer expertise gezocht

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bedrijven behoefte hebben aan expertise op het gebied van duurzaamheid op bestuursniveau, waarbij 57 procent van de respondenten aangaf dat bestuursleden baat zouden kunnen hebben bij meer kennis op het gebied van duurzaamheidsregelgeving, 43 procent op het gebied van financiële instrumenten met een duurzaamheidskeurmerk en 40 procent op het gebied van duurzaamheidsinformatie. Over het algemeen was slechts 37 procent van de respondenten het ermee eens dat het bestuur van hun bedrijf expertise heeft op het gebied van duurzaamheid.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

 

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.