Cross

Draai in de dollar

november 15, 2022

Hoewel de koersexplosie op de Amerikaanse aandelenmarkt afgelopen week spectaculair oogde, was de daling van de dollar minstens even spectaculair. Nu zijn er altijd veel verschillende factoren die van invloed zijn op de valutaire ontwikkelingen, maar de markt heeft de neiging om op slechts één van die factoren te focussen. Voor de dollar gaat het de laatste tijd vooral om het beleid van de Fed en daaraan gekoppeld de Federal Funds Rate. Europa is veel later begonnen met het verhogen van de rente en heeft gezien de structurele (energie)problemen ook veel minder ruimte om de rente te verhogen. Japan heeft aangegeven dat ze wil blijven vasthouden aan haar monetaire beleid en mede daardoor is de yen extreem goedkoop en de dollar dus duur.

FhcoL63WQAE87qp

Toch is het maar de vraag of dit de enige reden is waarom de dollar zo sterk is geworden. Het kan ook komen door het tekort aan liquiditeit die wordt veroorzaak door het verkrappende beleid van de Federal Reserve. Zelfs op de markt voor Amerikaanse staatsobligaties zorgt dit voor liquiditeitsproblemen. Dat betekent dat er van tijd tot tijd meer dollars moeten worden gerepatrieerd. Iets vergelijkbaars gebeurde in de jaren negentig met de Japanse yen. Door de problemen in Japan zelf werd de yen sterker omdat veel geld terugkeerde naar Japan, terwijl de markt intuïtief rekende op een zwakkere yen. Meer recent zagen we dit ook in aanloop naar de eurocrisis van 2012. Gelet op de zwakte in de eurozone was 1,50 dollar in een euro een opmerkelijk hoog niveau voor de euro in tijden van crisis. Het waren vooral de repatriërende euro’s die de euro in waarde lieten stijgen. Mogelijk dat ook dit keer de kracht van de dollar eerder een teken van zwakte is.

FhVDgkdacAEqqgc

Een reden om meer terughoudend te zijn met de dollar is dat steeds minder rijke mensen en landen in de wereld hun geld in dollars (of andere westerse valuta) willen aanhouden. De rijke Russen hielden hun geld onder andere aan in Londen, Parijs of Zurich met het idee dat de rechtstaat er was voor iedereen. Dat blijkt in de praktijk een illusie. Een Russische achternaam is tegenwoordig voldoende om een blokkade te krijgen op het openen van een bankrekening, zelfs in Zwitserland. Tot twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog was nazi-geld veilig in Zwitserland, maar Rusland wordt voortvarend aangepakt. Bovendien is er beslag gelegd op de reserves van de Russische centrale bank. Een centrale bank heeft haar reserves alleen nodig in tijden van crisis en het is dan ook bijzonder zuur voor de Russen dat ze daar op dit moment niet bij kunnen. Maar wat de Russische centrale bank kan overkomen, kan gebeuren met elk regime dat ons even niet welgezind is. Andere landen die wel tot onze directe vrienden behoren, beginnen ook hun risico’s te spreiden, niet alles meer in dollar, euro of yen. Zelfs Israël gaat meer renminbi aanhouden. Rijke Arabieren en rijke Chinezen zullen bij de eerste groep horen die hun geld liever stallen in Dubai of Singapore dan in Londen of New York. Reken op een stevige vastgoedzeepbel in beide ministaatjes. Het is tegenwoordig voor een Europeaan veiliger om in Chinese staatsobligaties te beleggen dan het voor een Chinees is om in Duitse Bunds te beleggen. Per saldo betekent dit dus veel minder vraag naar dollars en andere westerse valuta op termijn.

Fhc568cWQAkuscD

Het geld dat nu over de financiële markten is verdeeld is voor een groot deel het spaaroverschot van burgers voor hun pensioenen. Nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat, gaan ze een steeds groter deel van de pot consumeren. Dat betekent dat er per saldo minder over blijft om te investeren. Dat terwijl in landen als China, India, Nigeria en andere opkomende landen veel meer zal worden gespaard en daarmee ook geïnvesteerd. Vanuit die landen is het in de huidige omgeving niet vanzelfsprekend dat dit geld richting de westerse financiële markten gaat. Feitelijk ligt voor deze landen de renminbi en de rest van Azië meer voor de hand.

FhY-ZheXkAAsk3d

Tot slot probeert China met de (digitale renminbi) een alternatief te bieden voor de dollar. Dit is een lang proces, maar is dit jaar wel in een stroomversnelling gekomen. De handel met Rusland door landen als India, China en Indonesië gaat niet meer in dollar, maar in lokale valuta. Begin december gaat Xi op bezoek in Saoedi-Arabië met als doel om meer olie te betalen in renminbi, om zo de dollar buitenspel te zetten. Ook de G20 lijkt een moment om over de te sterke dollar of de te zwakke yen te praten. Naarmate de cyclische ontwikkelingen zorgen voor een verzwakking van de dollar, zullen deze structurele argumenten aan kracht winnen.

FbpxlXBXkAEA-bD

Het lijkt er op dat de reële rente een top heeft gevormd en terug kan zakken tussen de 0 en de 1 procent, het niveau dat voorafgaand aan de pandemie gebruikelijk was en waarschijnlijk in lijn is met R*. Dat betekent ook het einde van de bull-markt in de dollar. Zoals het er nu naar uitziet zal 2022 het beste jaar voor de dollar zijn sinds 1974, maar aan zo’n scherpe stijging komt een keer een eind. De factoren die de dollar steunen beginnen te keren. De toenemende kans op een recessie zal er uiteindelijk voor zorgen dat de Fed de rente gaat verlagen. De ECB volgt met enige vertraging en daardoor kan in de tussentijd de euro herstellen. Ook de onvermijdelijke versoepeling van het Chinese zero-covid-beleid, de patstelling na de Amerikaanse verkiezingen en het naderende einde van de oorlog in de Oekraïne pleiten niet voor de dollar. Op basis van koopkrachtpariteit is de dollar sterk overgewaardeerd, het sentiment rondom de dollar is extreem positief en iedereen lijkt long te zitten. Klassieke signalen om contrair te gaan.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.