Cross

Dr. Copper en China

februari 26, 2023

Koper is een metaal dat tal van toepassingen kent. Koperdraad, waterleidingen, voor de opwekking en transport van energie, dakbedekking, elektrische circuits en halfgeleidercomponenten, het lijkt wel of koper overal in wordt gebruikt. Jaarlijks wordt er meer dan 25 miljoen ton koper verbruikt. Door al deze toepassingen is koper traditioneel gevoelig voor de ontwikkeling van de wereldeconomie. Het metaal wordt daarom ook wel Dr. Copper genoemd, vanwege de sterke samenhang tussen de koperprijs en toekomstige economische ontwikkelingen. De vraag naar koper bleek in het verleden een betrouwbare economische indicator. Scherm­afbeelding 2023-02-26 om 11.53.10

Doordat in China de fabrieken van de wereld staan, gaat een groot deel van de koperproductie tegenwoordig naar China. Koper wordt in China ook gebruikt voor infrastructuur (met name het opwekken en transport van elektriciteit) dat nodig is voor al die nieuwe woningen. In Chinese woningen zelf wordt koper steeds vaker vervangen door aluminium, niet zo goed geleidend en duurzaam als koper, maar wel een stuk goedkoper. Jaarlijks gaat verder een vijfde van het koperverbruik op aan apparaten en elektronica, spullen die vaak in China worden gemaakt. Door de vele toepassingen van koper in structurele groeimarkten valt het met de cycliciteit van koper wel mee, maar blijft China wel een belangrijke rol spelen. Zo is China veruit de belangrijkste wereldspeler op het gebied van elektrische auto’s.  image-46

Als de vraag stijgt, moet het aanbod meestijgen. Als het aantal kopermijnen toch sterk zou stijgen, is het volgende probleem om voldoende gespecialiseerde medewerkers (ingenieurs en geologen) te vinden. Het gebrek aan voldoende gekwalificeerde medewerkers beperkt nu al de koperproductie en de komende jaren gaat ook nog eens een groot deel met pensioen. De helft van die mensen is ouder dan 45 jaar en 20 procent zelfs ouder dan 60 jaar. Ook daar is China overigens in het voordeel.

image-48

Hoewel er wel wordt gezocht naar nieuwe kopervoorraden, stijgt het aanbod nog niet zo snel mee. Ook neemt de hoeveelheid koper in kopererts af, zowel bij bestaande mijnen en door de hoge koperprijs ligt de lat ook lager bij nieuwe kopermijnen. In 2015 bevatte kopererts gemiddeld 30 procent minder koper dan in 2001, mede daardoor verviervoudigden de kosten om koper te produceren. Die afname in de gradaties gaan zelfs zo snel, dat het maar de vraag is of de wereldkoperreserves nog kunnen groeien. Daar komt nog bij dat het in Peru – de tweede koperproducent ter wereld – onrustig is na de afzetting van president Castillo in december. Net als bij olie zijn zitten kopermijnen voor een belangrijk deel in politiek minder stabiele landen. Verder is er bij de winning van koper veel water nodig (bij lagere gradaties kopererts nog veel meer) en het afgelopen decennium was het uitzonderlijk droog in Chili, de grootste koperproducent ter wereld. Tot slot wordt de productie van vier op de vijf kopermijnen ook nog eens niet toegevoegd aan de wereldreserves (lees: verkocht aan Westerse kopers). Zo gaat bijvoorbeeld al het koper uit de nieuwe Timok kopermijn in Servië naar bijvoorbeeld China, een land dat al meer dan tien jaar bezig is om zichzelf te verzekeren van voldoende koper in de toekomst.

‘Een hoger inkomen werkt exponentieel door in de vraag naar koper.’ 

Volgens de International Copper Association verbruikt een elektrisch voertuig vier keer meer koper dan een fossiel aangedreven voertuig. Ook de hybride variant verbruikt nog altijd twee keer zo veel koper als een traditionele auto. Een sterke groei van de vraag naar elektrische voertuigen gaat dus gepaard met een stijgende vraag naar koper. En dan is al het koper dat vereist voor de extra laadpalen (maar liefst 2,6 miljoen nieuwe laadpalen in 2022, een verdrievoudiging ten opzichte van 2022) en de stroomkabels nog niet meegenomen. Daarnaast is er voor de productie van alternatieve energie vier tot vijf keer zo veel koper nodig dan bij de fossiele productie van elektriciteit. Voor elke gigawatt aan zonnecellen is 5.000 tot 5.500 ton koper vereist. Dat zit niet alleen in de zonnecellen zelf, want als we overschakelen naar elektriciteit op basis van alternatieve energie dan moet de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnetwerk minimaal worden verdubbeld.

 image-49

In China zelf verbruikt de groeiende middenklasse een veelvoud aan koper ten opzichte van de Chinese boeren op het platteland. Een hoger inkomen werkt exponentieel door in de vraag naar koper. In de komende jaren zullen nog enkele honderden miljoenen Chinezen van het platteland naar de stad trekken. Dezelfde beweging zien we ook in de rest van Azië. Stijgende inkomens betekent dat mensen toegang willen tot het internet, tal van apparaten gaan kopen, een huis gaan kopen en als het even meezit ook een auto. Geschat wordt dat door deze ontwikkeling de komende tien jaar de totale wereldconsumptie zal verdubbelen en daarbij komt bijna 90 procent van die groei voor rekening van Azië. De vraag naar koper zal alleen hierdoor al meer dan verdubbelen. Daar komt de vraag op basis van de hiervoor geschetste energietransitie nog bij.

 image-51 

Ondanks de positieve vooruitzichten en aanzien van koper, vormen grondstoffen zelf geen structurele beleggingscategorie. Er is geen sprake van een structurele risicopremie. De olieprijs vandaag kan gelijk zijn aan de olieprijs tien jaar geleden en de olieprijs in de toekomst. Daarbij komt dat door voortschrijdende technologie grondstoffen tegen steeds lagere prijzen kunnen worden geproduceerd. Toch zijn er in het verleden meerdere supercycli, vaak samenhangend met oorlogsperiodes, waarin grondstoffen sterk in prijs kunnen stijgen. Zo’n supercyclus is enkele jaren geleden begonnen. Dat kwam vooral doordat de laatste jaren veel grondstofprijzen op zo’n laag niveau stonden dat producenten veel minder zijn gaan investeren, zowel bij olie als ook bij mijnbouw, mede onder druk van de publieke opinie. Iedereen wil verduurzamen, maar niet iedereen wil dat de metalen daarvoor uit de grond worden gehaald. Bovendien is productie van grondstoffen vaak erg vervuilend en parallel aan de aanpak van de klimaatcrisis hebben overheden tegenwoordig veel meer oog voor de effecten op het milieu. Maatregelen die genomen worden om milieuvervuiling te voorkomen, zullen dan ook een prijsopdrijvend effect hebben.

‘Door de lange tijd tussen de investeringsbeslissing en de eerste productie is er sprake van een extreem lange varkenscyclus bij grondstoffen.’

De varkenscyclus bij grondstoffen zal leiden tot tekorten over enkele jaren en daarmee ook de prijs verder opdrijven. Eind 2030 is er waarschijnlijk een tekort aan koper van zo’n 50 miljoen ton, ongeveer twee keer het huidige jaarlijkse verbruik. Koper profiteert van de verdere urbanisatie, de opkomende middenklasse in Azië, de energietransitie en de geforceerde snelle omschakeling naar elektrische auto’s. Dat is niet aan de markt ontgaan, gelet op de gestegen koperprijzen en de long-posities van veel investeerders. Wat dat betreft is het vreemd dat kopermijnen, net zoals ander mijnbouwbedrijven en ook olieproducenten, nog altijd extreem laag zijn gewaardeerd. Dat is dan ook de manier om van deze positieve trend te profiteren.  

{{cta(‘272333b1-584f-4b58-87e6-3262b7285b84’)}}

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.