Cross

Dividenden die groeien

juni 25, 2023

Aandelen die dividend uitbetalen verlagen het risico van een portefeuille. Allereerst is de dividendcomponent van het totale rendement een veel stabielere component dan de koerswinstcomponent. Koersen kunnen stijgen en koersen kunnen dalen, maar de zekerheid over de uitbetaling van het dividend is dooreengenomen hoog. Bovendien komt met de uitbetaling feitelijk ook een deel van de oorspronkelijke inleg terug. Tot slot wordt vaak het rente-op-rente-effect – door Einstein gezien als het 8e wereldwonder – vaak onderschat.  Omdat de hoogte van het dividend normaal gesproken een afgeleide is van de onderliggende operationele ontwikkeling, bekommert een belegger zich ook meer om die onderliggende ontwikkeling. Als er sprake is van een veel te hoge pay-out ratio dan kunnen er terechte zorgen zijn over het toekomstige verdienmodel. Ook kan een extreem hoog dividendrendement een indicatie zijn dat er kennelijk iets fout gaat met het bedrijf of een bepaalde sector. Het kan echter ook zijn dat de markt een foute inschatting maakt. Door de focus op de onderliggende ontwikkeling heeft een dividendportefeuille onvermijdelijk een defensieve value-bias.  Zo keren veel nutsbedrijven een hoog dividend uit, net als veel andere bedrijven die traag, maar voorspelbaar groeien.

dividend

Het voordeel van dividenden is ook dat er niets hoeft te worden verkocht om een kasstroom te genereren uit een portefeuille. De meeste beleggers hanteren een lange beleggingshorizon, maar tussentijds zijn er toch bepaalde kosten (belastingen) de samenhangen met een beleggingsportefeuille. Als er voldoende inkomsten zijn uit dividenden, dan hoeft de structuur van de portefeuille niet gesloopt te worden. Een relatief stabiele stroom aan dividenden betekent ook dat er in onrustige tijden minder snel overhaast en verkeerde beslissingen worden genomen. Zo lang men verzekerd is van een stabiele dividendstroom is de koersontwikkeling minder relevant. Vaak wordt het dividendrendement vergeleken met het couponrendement van een lening van hetzelfde berdrijf. Een belangrijk voordeel van dividenden ten opzichte van coupons, is dat het dividend meestal elk jaar wordt verhoogd. Het is namelijk vaak een vast percentage van de winstontwikkeling. Dat zorgt er voor dat dividendstromen veel beter bestand zijn tegen inflatie dan rentestromen. Zo bezien zijn dividendaandelen zeer langlopende obligaties met een inflatiebescherming.

dividendgroei

Er is vaak een verkeerde reden waarom een bepaald bedrijf een veel hoger dividend uitkeert dan vergelijkbare bedrijven. Koop daarom niet meteen het aandeel met het hoogste dividend, dat is vragen om ongelukken. Zorg er in ieder geval voor dat bekend is waarom het dividend zo hoog is. Om een goed oordeel te geven moeten naast dividenden ook de inkoop van eigen aandelen worden meegenomen. In de afgelopen jaren is een steeds groter deel van de kasstroom niet uitgekeerd als dividend, maar zijn daarvoor in de plaats eigen aandelen ingekocht. Dat kan fiscaal voordeliger zijn voor het bedrijf, maar ongetwijfeld speelt ook een rol dat het management via personeelsopties zelf een belang heeft bij een zo hoog mogelijke aandelenkoers. Toch betalen veel bedrijven nog altijd een bepaald minimum dividendrendement, al was het maar omdat er institutionele beleggers zijn die niet beleggen in bedrijven die geen dividend uitkeren. Tot slot is een selectie op een houdbaar dividend mooi, nog beter is dat die dividenden elk jaar groeien, want aandelen die elk jaar het dividend kunnen laten groeien presteren op langere termijn veel beter dan de markt. Een fonds dat dividendaandelen selecteert, hanteert daarom meestal ‘dividend growth’ als beleggingsstrategie.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.