Cross

De unieke kwaliteiten van Vietnam

januari 16, 2023

Vietnam heeft een buitengewoon sterke economische ontwikkeling doorgemaakt. De economie groeide van 21 miljard dollar in 1994 naar 363 miljard dollar in 2021. De export groeide van 55 miljard dollar in 2007 naar 340 miljard in 2021. Vietnam is nu na Brazilië de grootste exporteur van koffie in de wereld. Het is de derde exporteur van vis (na China en Noorwegen). Er wordt volop in het land geïnvesteerd, vooral geholpen door de bootvluchtelingen van de jaren zeventig die ook terugkeren en met veel kennis nieuwe bedrijven opzetten.

20210904_fnc087

Nog altijd is economische groei het beste middel om armoede te bestrijden. Het inkomen van de bevolking is gestegen van 281 dollar per hoofd in 1994 naar 3.694 dollar in 2021. Inmiddels behoort 18 procent van de bevolking tot de wereldwijde middenklasse. In 1994 had slechts 18 procent van de bevolking toegang tot elektriciteit, nu zit dat tegen de 100 procent. De uitdaging nu is om het inkomen per hoofd verder te laten groeien  door hogere productiviteit. Dit is ook het uitdrukkelijke doel van de overheid. Men wil in 2035 behoren tot de upper (middle) income countries en in 2045 tot de high income countries. In 2050 wel het land CO2-neutraal zijn.

l_2438_1dfc13ab2f39b2c531fb43183156ff14

FmUIFcVWQAAC6mk

Vietnam profiteert van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en China. Veel Amerikaanse bedrijven willen een deel van hun activiteiten in China verplaatsen naar Vietnam. Het land heeft ook een hoog opgeleide bevolking met bijvoorbeeld veel ingenieurs. Veel hervormingen in Vietnam zijn te ‘danken’ aan de Amerikanen. Na het einde van Vietnam-oorlog was een deel van de herstelbetalingen in de vorm van het bevorderen van institutionele hervormingen. Vietnam heeft van elk economische, juridisch en wetenschappelijke instituten simpelweg gekeken naar de best mogelijk infrastructuur in de wereld. Zo heeft men bijvoorbeeld het Duitse systeem van de kamer van koophandel ingevoerd. Verder werkt Vietnam intensief samen met de Wereldbank. Het land is nu veruit het grootste onderdeel van de Frontier-market index en daarmee kandidaat voor de emerging market index. De toetreding tot de  MSCI Emerging market index zal een positief effect hebben financiële activa in Vietnam.

2020-07-13-193909907-Vietnam-is-capitalising-on-the-investment-exodus-from-China

In tegenstelling tot andere grote (Noord) Aziatische economieën is Vietnam rijk aan grondstoffen. Naast agrarische grondstoffen produceert het land olie en metalen, maar het land realiseert zich dat economische groei niet zozeer komt van het hebben van veel grondstoffen, maar vooral door het efficiënt gebruiken van bestaande activa, waaronder ook het menselijk kapitaal. Het land streeft expliciet naar een zo hoog mogelijk productiviteitsgroei. Nu zit vaak veel van al dit goede nieuws al in de prijs, maar de aandelenmarkt van Vietnam is vorig jaar sterk gecorrigeerd. De belangrijkste oorzaak was de sterke stijging of zelfs een zeepbel in de twee jaren daar voorafgaand, waaronder ook de vastgoedmarkt. Nu zijn vastgoedzeepbellen in Azië niet vreemd. Waarschijnlijk zou Europa met zo’n groeipercentage ook één grote vastgoedzeepbel zijn. Het voordeel is dat die zeepbel is doorgeprikt en dat de fundamenten voor het land eerder zijn verbeterd.  Het betekent ook dat de waardering voor de aandelenmarkt is gedaald van 30 naar 11. Daarmee is er sprake van een uitstekend instapmoment, bijvoorbeeld ook voor (Amerikaanse) beleggers die niet in China willen investeren.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.