Cross

De postmoderne cyclus

juni 3, 2023

Begin jaren tachtig ontstond de moderne cyclus dankzij voortdurend dalende inflatie als gevolg van globalisering en automatisering, onafhankelijke centrale banken dankzij Paul Volcker, veel minder volatiliteit in de economische cyclus dankzij Greenspan en een groeiend deel van het BBP dat richting de winsten van bedrijven ging. Post-corona is deze tijd voorbij en zitten we in de postmoderne cyclus met hogere inflatieniveaus dankzij onder andere regionalisering, hogere arbeidskosten en hogere grondstofprijzen. Bovendien speelt de overheid post-Corona een veel grotere rol en ook dat zorgt voor hogere inflatieniveaus.

Scherm­afbeelding 2023-06-03 om 15.19.13

Nu beleggers niet meer de rugwind hebben van voortdurende dalende inflatie en de daarbij horende lagere rentes zorgt die ontwikkeling niet langer voor voortdurend stijgende waarderingen op de aandelenmarkt. Daar staat tegenover dat we aan het eind van de IT-revolutie zitten die vergelijkbaar is met de tweede industriële revolutie. Dit is het moment dat de vruchten worden geplukt van alle innovaties van de afgelopen jaren (waaronder kunstmatige intelligentie), net als toen de auto’s en elektriciteit gemeengoed werden in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het grote verschil is dat in de moderne cyclus de aandelenmarkt over een breed front steeg, daarbij geholpen door de populariteit van indexbeleggen, de belangrijkste beleggingsstrategie ooit. In de postmoderne cyclus is er meer onderscheid tussen winnaars en verliezers, tussen bedrijven die zich kunnen aanpassen en bedrijven die achterblijven. Vooral de innovatieve bedrijven die de nieuwste technologiegebruiken om besparen op loon- en energiekosten profiteren dan. Dat betekent wel dat er geïnvesteerd moet worden en dat gaat lastig voor de zombiebedrijven, maar veel beter voor bedrijven zonder schulden en hoge winstmarges. In dit opzicht valt Japan opnieuw op, want Japanse bedrijven zijn schuldenvrij en uitstekend in staat om de nieuwste technologie te implementeren en te verbeteren.

Scherm­afbeelding 2023-06-04 om 07.46.35

In de moderne cyclus was er een grote rol weggelegd voor centrale bankiers. Die zorgden er immers voor dat de rente kon dalen, waardoor waarderingen konden stijgen.  Beleggers hoefden alleen maar te kijken naar macro-economische scenario’s waardoor ze een keuze konden maken tussen groeiaandelen en waarde-aandelen. Dergelijk binaire uitkomsten behoren waarschijnlijk tot het verleden, al was het maar omdat ESG en de energietransitie een steeds grotere invloed krijgen op beleggingen. Bij de postmoderne cyclus horen ook hogere inflatieniveaus, vanwege de schokken aan de aanbodzijde (waaronder vergrijzing, regionalisering, big tech monopolies, de energietransitie etc). Ook zorgen de vruchten van de IT-revolutie voor een hoger economisch groeipad en daarmee een hogere reële rente. Tot slot zorgt een grotere overheid voor hogere belastingen en meer regulering waardoor het winstdeel van het BBP onder druk kan komen. De productie wordt minder arbeidsintensief waardoor bedrijven eenvoudiger waar dan ook kunnen produceren. In plaats van een trek naar de lage-lonen-landen is er eerder een trek naar landen met goedkope energie. Er wordt meer geïnvesteerd, zowel door overheden als bedrijven en dat is goed voor de productiviteit, zeker in de eindfase van de IT-revolutie. De selectie van individuele bedrijven wordt belangrijker en dat is een risico voor de indexbeleggers. De index is ook wel een beetje een vreemd wezen geworden, een soort barbell-strategie met aan de ene kant zombiebedrijven en aan de andere kant de Big-Tech-bedrijven. Verder krimpen aandelenmarkten (in aantal genoteerde bedrijven) al enkele decennia en zijn er sinds kort meer bedrijven in handen van private equity dan dat er aan de beurs zijn genoteerd. Verder is de dispersie in private equity veel groter dan op de beurs waardoor de mogelijkheden om alfa te genereren daar veel groter zijn. Bovendien ontvangt de belegger naast het aandelenrendement de bèta) ook het ondernemersrendement (en dat mag best alfa worden genoemd).

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.