Cross

De kleren van de keizer

september 11, 2022

Tijdens de Grote Recessie van 2008 en 2009 kon een wereldwijde recessie worden voorkomen doordat in China de geldkraan wijd open werd gezet. Veel politici in West-Europa en de Verenigde Staten keken met enige jaloezie naar China. Dat land was namelijk wel in staat om in het geval van grote calamiteiten de juiste maatregelen te treffen. Dit keer lijken de rollen omgekeerd. De krimp van de Chinese economie afgelopen kwartaal wordt veroorzaakt door problemen die Peking zelf heeft gecreëerd en daarmee oplosbaar zijn. Blijkbaar durft niemand te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft, want een versoepeling voorafgaand aan het congres van de communistische partij dat start op 16 oktober zit er niet in.

Schermafbeelding 2022-09-11 om 18.54.10

Op dat congres wordt Xi Jinping voor een derde termijn benoemd. Mogelijk wordt hij zelfs voorzitter van de communistische partij. De eerste voorzitter was Chen Duxiu. Samen met Li Dazhao richtte hij de communistisch partij op in 1921. Mao Zedong was daarbij aanwezig al was de stille kracht achter de oprichting van de Chinese communistische partij de Rotterdammer Henk Sneevliet. Als lid van de Comintern was hij er op uitgestuurd om het communisme te verspreiden. Sneevliet stuurde daarna aan op samenwerking met de Kwomintang, maar dat mislukte hopeloos. Als dat wel wat gelukt was Taiwan nu geen afvallige provincie. Maar dit terzijde. De laatste voorzitter (voor het leven) was Mao Zedong, wiens portret nog altijd uitkijkt over het plein van de Hemelse Vrede. Als Xi voorzitter wordt, staat dat symbolisch voor zijn macht die hij op dit moment bezit. Feitelijk verschilt de macht van de communistische partij niet zoveel van het keizerlijke bestuursmodel in China, het land waar de bergen hoog is en de keizer ver.

china-imperialism-speres-of-influence_orig

Het kader van de communistische partij in China wordt getraind in Yan’an. Het lijkt deels op een MBA, deels op een bijbelstudie. De scholing is er niet alleen om het groepsgevoel te versterken, er wordt wel degelijk ook onderwezen in de lessen van Marx. In de leer van Marx is inflatie in staat om maatschappelijke omwentelingen te veroorzaken en dat  moet nu tegen elke prijs worden voorkomen. Op inflatiegebied is de Chinese centrale bank dan ook vergelijkbaar met de Bundesbank van weleer. De partij moet aan de macht blijven en volgens Xi kan dat alleen als er een grote brede middenklasse ontstaat in China. Zo min mogelijk rijken, zo min mogelijk armen, maar een olijfvormige verdeling van de welvaart. Verder ziet Xi de klimaatdoelstellingen als een wapenwedloop met het kapitalisme. Volgens Xi is het Chinese systeem sneller in staat om de doelstellingen te bereiken dan West-Europa en de Verenigde Staten. Tot slot is Xi, nog meer dan de leiders voor hem een nationalist en dat is ook een belangrijke basis van de communistische partij. Honderd jaar geleden was het land verdeeld door westerse concessies en zaten de Japanners in Mantsjoerije.  Ook aan die verdeeldheid moest een einde komen. Nationale integriteit staan nog altijd hoog in het Chinese communistische vaandel.

Fb-6TlUXgAYXQyG

Er zijn twee beleidsterreinen waarin recente besluiten van Peking een grote negatieve impact hebben op de economie. In de eerste plaats is dat het Covid-beleid, uiteraard gebaseerd op de succesvolle bestrijding ten tijde van de Sars-uitbraak in 2004. Dit zogenaamde zero-covid-beleid vertrouwt niet op vaccinaties, maar veel meer op lockdowns. Er zijn wel vaccins ontwikkeld, maar niet iedereen is gevaccineerd, laat staat dat mensen een booster hebben ontvangen. Complicerende factor is dat China vertrouwt op eigen vaccins en dat die minder goed zijn dan de mRna-vaccins van buiten China. Dit zero-covid-beleid roept steeds meer weerstand op onder de bevolking en dat betekent dat waarschijnlijk na 16 oktober het beleid nog verder worden versoepeld. Uiteraard is dit niet zeker, maar naast hun lange termijn Confucianistische strategische visies zijn Chinese leiders van tijd tot tijd opvallend pragmatisch.

Fb1XThgX0AIAAdT

Het andere beleidsterrein dat de economische groei hindert, is de omvangrijke vastgoedmarkt. Hoewel het uitgangspunt dat Peking woningen betaalbaar wil houden prima is, zorgt de aanpak van projectontwikkelaars er voor dat de vastgoedmarkt op slot zit. In China moet de aankoopsom tijdens de bouw worden voldaan, maar omdat burgers er geen vertrouwen in hebben dat het huis wordt afgebouwd zijn velen gestopt met betalen. Dat is simpel op te lossen met een garantstelling door de overheid. Iets wat nu al mondjesmaat gebeurt, maar nog verder moet worden uitgewerkt, ook na het congres van 16 oktober.

Mail-bijlage-3

Fundamenteel staan in China alle seinen op groen. De economie groeit, de centrale bank versoepelt het beleid en de waardering is laag. In 2008/2009 zorgde China er met een forse fiscale impuls voor dat een wereldrecessie kon worden voorkomen. Toen groeide de Chinese economie met circa 10 procent jaar op jaar. Volgend jaar zal de groei waarschijnlijk op de helft uitkomen en toch betekent dit een grotere bijdrage aan de wereldeconomie. De Chinese economie was in 2008 namelijk 4,5 biljoen dollar groot en is nu 17,7 biljoen dollar. De wereldeconomie is sinds 2008 met ongeveer 30 procent gegroeid. Een groei van 5 procent nu betekent dus een veel hogere bijdrage dan de 10 procent in 2008.

Schermafbeelding 2022-09-11 om 18.39.42

Dit keer in de nieuwsbrief de renteverhoging van de ECB, meer over valutaire ontwikkelingen, een mogelijk kantelpunt in de oorlog in de Oekraïne en de invloed van het weer op de voedselprijzen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief.

Tevreden over deze nieuwsbrief, vul dan het nationaal beleggersonderzoek in van IEX.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.