Cross

De financiering van de Amerikaanse overheid

maart 26, 2023

De Amerikaanse nationale staatsschuld was 31,5 biljoen dollar in januari 2023 en is de afgelopen jaren als percentage van het BBP sterk gestegen door de pandemie. De voorspelling gebaseerd op de Amerikaanse begroting is dat de schuld verder zal oplopen, niet alleen absoluut, maar ook als percentage van het BBP. Bovendien is de rente inmiddels gestegen en dat betekent dat ook de rentepost over deze schuld gaat oplopen. Het gaat al snel om een extra rentepost van 500 miljard, gelijk aan ongeveer 10 procent van de belastinginkomsten. Aangezien de Amerikanen niet zoals Oostenrijk honderdjarige leningen hebben uitgegeven, moeten er de komende jaren veel staatsschulden worden geherfinancierd. Overigens zijn er nog voor zo’n 70 biljoen dollar aan verplichtingen buiten de balans, niet alleen sociale zekerheid en Medicare, maar ook alle garanties uit Fannie Mae, Freddie Mac etc.

Scherm­afbeelding 2023-03-26 om 15.06.29

Verder hebben de Amerikanen een stevig tekort op de begroting. Dat is opgelopen onder Trump, maar ook de Democraten tonen geen enkel initiatief om de schuld terug te brengen. Ook dat tekort moet worden gefinancierd. Dat tekort zal de komende jaren verder oplopen door de grote investeringsprogramma’s.

US_Federal_Debt_Held_By_Public_as_of_Sep._2020

De grootste koper van Amerikaanse staatsobligaties is de Federal Reserve, maar die is begonnen met kwantitatieve verkrapping, al is daar in de afgelopen twee weken twee derde van ongedaan gemaakt. Zodra de rust weerkeert in de financiële sector, mag toch worden verwacht dat de Fed niet meer opkoopt, maar eerder probeert te verkopen.

Scherm­afbeelding 2023-03-26 om 14.59.16

In de huidige bankencrisis zijn Treasuries het nieuwe subprime. Die staatsobligaties zorgden voor het grote renterisico en de verliezen. Het ligt niet voor de hand dat commerciële banken nog meer staatsobligaties gaan kopen.

Foreign_Holders_of_US_Debt_2022_V1

Een grote buitenlandse koper van Amerikaanse staatsobligaties is Japan. Omdat in Japan de rente langere tijd op nul staat, investeren Japanners nu hun geld deels in Amerikaanse treasuries. Maar het Yield Curve Targeting beleid in Japan moet worden aangepast. De fout die de centrale bank heeft gemaakt is door te gaan rommelen aan het percentage. In december werd dat verhoogd van 0,25 procent naar 0,5 procent. Waar eerst de markt het werk deed voor de centrale bank, moet de Bank of Japan nu veel inkopen. Zodra de rente verder stijgt in Japan zal er minder belangstelling zijn om te lenen in yen en uit te zetten in dollars, dus ook minder vraag naar Amerikaanse staatsobligaties.

saupload_image2-4_thumb1

Ook de tweede grote koper (China) wil van de dollarobligaties af. Sinds de Grote Financiële Crisis wil China minder afhankelijk zijn van de dollar en het Amerikaanse monetaire beleid. Chinezen kijken net als de Arabieren met argusogen naar de aanpak van de Russen door de Amerikanen naar aanleiding van de inval in de Oekraïne. De Amerikanen besloten om de dollar als wapen in te zetten tegen de Russen, iets wat de Chinezen en de Arabieren ook kan overkomen.

0023_federal-deficit-surplus-full

De grote posities in staatsobligaties op de balansen van centrale banken zorgen voor grote koersverliezen. In korte tijd is het eigen vermogen verdampt. Dat betekent dat er uiteindelijk nieuw geld (van de overheid) bij moet. Dat kan dan in de vorm van hogere belastinginkomsten of hoger schulden (meer staatsobligaties).

1003x-1-3

Andere opkomende markten buiten China hebben minder behoefte aan Amerikaanse dollars. India kan bijvoorbeeld de in Rusland gekocht energie betalen in haar eigen munt en dat geldt voor meer Aziatische landen. Er blijven maar weinig kopers van Amerikaanse staatsschulden over, zeker als door de vergrijzing pensioenfondsen ook nog eens aan de verkoopzijde gaan opereren. Er zit niets anders op dan dat de Amerikanen dollars gaan bijdrukken. Het grote voordeel van een eigen munt is dat de Amerikanen altijd die schuld tot op de laatste cent kunnen terugbetalen, maar de grote vraag is dan wel wat die munt nog waard is.

 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.