Cross

De disruptie van Big Tech

december 11, 2022

Voor de Big Tech bedrijven lijkt een nieuwe tijd te zijn aangebroken. Het begon allemaal met de overname van Twitter door Elon Musk, direct gevolgd door de implosie van de cryptobeurs FTX. Nu ontslaat Facebook 11.000 mensen (13 procent van het totaal) en ook bij Amazon verdwijnen 10.000 banen. Ook de CEO van Google kwam met een aankondiging van een massaontslag, zonder getallen te noemen. Verder verdwijnen er banen bij Lyft, Stripe, Coinbase, Shopify, Netflix, Microsoft, Snap, Robinhood en Chime. Alleen Tesla pakt het anders aan, daar krijgt iedereen 10 procent minder salaris.

Fjh8bcoVsAE-Ce9

Big Tech-bedrijven hebben optimaal geprofiteerd van de coronapandemie toen iedereen plotsklaps online moest werken, online boodschappen ging doen of online ging studeren. In dezelfde periode stegen de winstmarges bij veel tech-bedrijven sterk en die winstmarges zijn nog altijd hoog, op ruwweg het dubbele van de rest van de markt. Het kenmerk van deze disruptieve bedrijven is dat ze niet alleen de concurrentie uitschakelen, maar dat er ook een nieuwe feitelijke monopolist overblijft. Die monopolist is de nieuwe tussenpersoon met veel pricing power. In een bijdrage van de nieuwsbrief van vorige week stond al dat Web 3.0 een bedreiging kan zijn voor veel van deze ’tussenpersonen’ en dat de hoge marges alleen maar zo’n nieuwe disruptie zal versnellen. Door de hoge marges zijn veel tech-bedrijven ook wel een beetje lui geworden. Ze konden eenvoudig meer risico’s nemen en personeel overbetalen, geholpen door een lage rente en soepel lopende toeleveringsketens. Maar ook die tijd is voorbij.

Eu2kCghUcAAFv64

Nu de Big Tech-bedrijven minder sterk staan, krijgen ze ook meer aandacht van toezichthouders. Microsoft heeft de nodige moeite Activision over te nemen en de consensus onder toezichthouders lijkt nu dat Big Tech niet meer mag groeien door acquisities. Nu was die groei door acquisities in het verleden de manier om de concurrentie buiten de deur te houden. Toezichthouders vinden verder dat er een te grote focus op snel veel geld verdienen, zonder zich voldoende te bekommeren om de consument. Veel producten zoals zelfrijdende auto’s, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten, crypto, deep fakes en gezichtsherkenning zijn gewoon niet veilig. Er zijn onvoldoende regels voor tech-bedrijven om veiligheid voorop te zetten. Sterker nog; de economische prikkels zijn er juist om een (ondeugdelijk) product zo snel mogelijk naar de markt te brengen en achteraf pas te bekijken of het product geschikt is en geen fouten bevat.

E5zcxTGWYAIrnyO

Verder is het feit dat wanneer iets gratis is en de (data van de) klant zelf het product is, de toezichthouder een doorn in het oog. Die data wordt namelijk gebruikt om het gedrag van klanten in een later stadium te manipuleren. Het algoritme bij Netflix is er uitsluitend op gericht dat de klant zo lang mogelijk abonnee blijft. De autonomie van de klant als persoon wordt hierdoor ondergraven. Er wordt zelfs een vergelijking met kinderarbeid gemaakt. Overigens is dit probleem niet beperkt tot de techbedrijven. Ook in de gezondheidszorg, transport en financiële dienstverlening worden klanten volop gemanipuleerd, bijvoorbeeld door te nudgen. Dit onderdeel krijgt ook steeds meer aandacht van duurzame beleggers. Nu zijn veel  Big Tech bedrijven nog gekwalificeerd als duurzaam, maar dat kan dus veranderen.

E4g_VlEWQAAPqOo

Waar toezichthouders echt problemen mee hebben is de concentratie van economische macht bij één partij. Dit zorgt er voor dat er geen nieuwe ideeën ontstaan en dat de concurrentie niet aan de bak komt. Monopolies moeten daarom worden opgebroken en monopolistisch gedrag moet aan banden worden gelegd. Waar tot voor kort dit een onwaarschijnlijk grote stap leek, is dit nu opeens een reële mogelijkheid. Het probleem is dat grote techbedrijven zwaar wegen in de aandelenindex en dat ze ook nog eens ‘over-owned’ zijn door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Optisch lijkt de waardering niet eens zo hoog, maar met genormaliseerde marges zijn deze bedrijven opeens een stuk duurder. Er zijn overigens voldoende wel aantrekkelijk gewaardeerde tech-bedrijven buiten het Big Tech-segment, voor een deel ook buiten de Verenigde Staten.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.