Cross

De crisis als kans

mei 8, 2023

 • Een economische crisis heeft positieve effecten. 
 • Dalende rentes zullen ruimte geven aan hogere waarderingen.
 • Veel beleggers hebben hun geld aan de zijlijn geparkeerd.
 • Reken op een succesvol vervolg van 2023.

Historisch gezien is een crisis een prima moment om te beginnen met beleggen. Het gebruikelijke enthousiasme van beleggers wordt getemperd door een crisis waardoor er meestal veel geld aan de zijlijn staat. Een crisis zorgt er ook vaak voor dat mensen zich moeten aanpassen en op dat moment is er sprake van een versnelling in verschillende innovaties. Het is dan ook niet zo vreemd dat juist oorlogen er voor zorgen dat nieuwe uitvindingen ook daadwerkelijk worden toegepast. Dat legt de basis voor verdere economische groei. Een economische crisis heeft nog meer positieve effecten. Bedrijven die op lange termijn niet kunnen overleven verdwijnen en maken plaats voor innovatieve concurrenten. Verder zorgt zo’n crisis er ook voor dat eventuele excessen uit het verleden worden weggewerkt. Dat kan ook met renteverhogingen worden bereikt, maar op dit moment krijgt het monetaire beleid steun van onder andere de bankencrisis, de schuldenplafondcrisis en de geopolitieke crisis. Die combinatie zal er voor zorgen dat centrale banken relatief snel de rente kunnen verlagen, ook omdat ze daarvoor de ruimte krijgen door de snel dalende inflatiecijfers.

Afgelopen week kwam de Federal Reserve met de lang verwachte pauze in het monetaire beleid. Eigenlijk zou de Fed al eerder dit jaar pauzeren, maar de krachtige jaarstart van de Amerikaanse economie gooide roet in het eten. Zo steeg de onderliggende eindvraag in het eerste kwartaal met maar liefst 3,7 procent en zonder de voorraadafbouw zou de groei boven de 4 procent zijn uitgekomen. Voor de Fed was dit de tiende en voorlopig de laatste renteverhoging. De ECB spreekt nog stoere taal dat er nog meerdere renteverhogingen zullen komen, maar de Europese centrale bank kan niet veel anders dan met vertraging de Fed volgen. Ondertussen rekent de markt voor zowel de Verenigde Staten als de eurozone dat het beleidstarief eind dit jaar lager staat dan nu, alweer vooral dankzij de verschillende crises. Voor financiële markten ontstaat hierdoor een positieve combinatie van aanhoudende economische groei in combinatie met dalende rentes. Vooral die dalende rentes zullen ruimte geven aan hogere waarderingen.

De belangrijkste crisis voor de Fed op dit moment is de bankencrisis. De toezichthouders die verklaarden dat de eerste banken die omvielen allemaal behoorden tot de categorie ‘unieke gevallen’ staan inmiddels in hun hemd. De oorzaak van het bankenprobleem – de reeks snelle renteverhogingen – is namelijk nog niet van tafel en inmiddels zijn er zo’n 170 regionale banken geïdentificeerd die potentieel slachtoffer kunnen worden van deze veenbrand. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de kredietverlening en daarmee voor de economie, wat er voor zorgt dat de inflatie wordt gedrukt. In het verlengde van de bankencrisis wordt nu ook gerept van een crisis in het commerciële vastgoed, maar voor een stevige vastgoedcrisis is wel vereist dat er in de afgelopen jaren te veel is gebouwd en het tegenovergestelde is eerder het geval. Dat er op enkele locaties problemen zijn op de kantorenmarkt heeft meer te maken met de snelle omslag naar thuiswerken en de verplaatsing van de activiteiten naar goedkopere locaties.

Een nieuwe crisis die het beleid van de Federal Reserve gaat steunen, is de schuldenplafondcrisis. Volgens minister van financiën Janet Yellen heeft de Amerikaanse overheid op 1 juni van dit jaar geen geld meer en zonder de verhoging van het schuldenplafond wordt de Amerikaanse overheid dan gedwongen om de deuren te sluiten. Dat is in het verleden vaker voorgekomen en ook dat drukt de economische groei en daarmee de inflatie. De kans dat Democraten en Republikeinen er voor 1 juni uitkomen is klein. De Republikeinen hadden alleen al vijftien rondes nodig om een nieuwe Speaker of the House te vinden. Dat een akkoord er komt is zeker, maar in de tussentijd is de onrust een prima argument om de rente te verlagen.

Verder is dankzij de oorlog de Oekraïne en de voortdurende handelsconflicten tussen China en de Verenigde Staten nog altijd sprake van een geopolitieke crisis. Dat zijn niet de tijden dat de eigen economie de nek om moet worden gedraaid. Bovendien is het ook helemaal niet nodig om de inflatiecrisis te bestrijden. Eigenlijk is er al sinds de zomer van 2022 sprake van desinflatie en de recent verder gedaalde energieprijzen kunnen er zelfs voor zorgen dat de inflatie onder de 2 procent zal zakken. In de Verenigde Staten is veruit het grootste onderdeel van het inflatiecijfer de afgeleide huurprijsontwikkeling in de huizenmarkt. Dat terwijl juist de huizenmarkt sterk gevoelig is voor de ontwikkeling van de rente. Hoewel er ook in de Verenigde Staten bepaald geen overschot is aan huizen, kunnen veel kopers zich door de hoge rente geen huis veroorloven. Dat zal er voor zorgen dat de waardestijging van tot voor kort 20 procent per jaar zal afvlakken en daarmee verdwijnt de belangrijkste pijler onder de inflatie van dit moment.

Een opgaande aandelenmarkt beklimt nu eenmaal altijd een muur van angst. De verschillende crises zorgen er voor dat ongebruikelijk veel beleggers hun geld hebben geparkeerd aan de zijlijn. Dat geldt niet alleen voor de aandelenmarkt, maar ook voor private markten. Historisch blijkt echter dat juist in dit soort tijden de mooiste kansen zijn te vinden en de hoogste rendementen kunnen worden behaald, zowel wat betreft beursgenoteerde beleggingen als private investeringen. Daarnaast kan het beeld in de portefeuille worden gecomplementeerd als er door de dalende rente ook nog wat te verdienen valt met obligaties. Per saldo geven wij de voorkeur aan een aandelen en alternatieve beleggingen wat ten koste gaat van het gewicht in obligaties. Een voordeel van crises is dat ze van voorbijgaande aard zijn. Op het moment dat ze de volle aandacht krijgen in de media is meestal het meest zwartgallige scenario in de koersen verdisconteerd. Dat terwijl de onderliggende fundamenten op het gebied van economie, liquiditeit en waardering in de komende maanden zullen verbeteren. Het economisch momentum is zo sterk dat een recessie op korte termijn onwaarschijnlijk is, de verschillende crises zullen er voor zorgen dat centrale banken de rente ook weer snel gaan verlagen en die lagere rente heeft een sterk positief effect op de waardering. Reken op een succesvol vervolg van 2023.

Schermafbeelding 2023-05-08 om 10.33.06

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

{% module_block module “widget_1681286146135” %}{% module_attribute “label” %}Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “path” %}/Aureus_Group_July2021/modules/Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “module_id” %}53712868869{% end_module_attribute %}{% module_attribute “schema_version” %}2{% end_module_attribute %}{% module_attribute “tag” %}module{% end_module_attribute %}{% module_attribute “no_wrapper” %}false{% end_module_attribute %}{% module_attribute “heading” %}Maak kennis met mijn ander he collega’s{% end_module_attribute %}{% module_attribute “css” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “child_css” %}{}{% end_module_attribute %}{% end_module_block %}


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.