Cross

De betekenis van private equity

september 10, 2023

De betekenis van private equity

Private equity is een vorm van beleggen waarbij de investeerder bedrijven met groeipotentieel koopt, om met behulp van specifieke expertise en financiering de ontwikkeling van deze bedrijven te stimuleren en deze bedrijven daarna weer te verkopen. Boven op het normale aandelenrendement ontvangt de investeerder in private equity ook een stuk ‘ondernemers’-rendement.  De bedrijven kunnen zowel volwassen als jongere bedrijven zijn. In principe kan er worden geïnvesteerd in alle sectoren, maar private equity investeerders geven de voorkeur aan bedrijven met een voorspelbaar groeiende kasstroom.

 

Kopen om te verkopen

 

Private equity investeerders zijn geen buy-and-hold beleggers. In plaats daarvan nemen ze actief deel aan het management en werken ze aan de implementatie van strategieën die waarde toevoegen, groei stimuleren en de financiële prestaties verbeteren. Deze aanpak komt niet alleen de bedrijven zelf ten goede, maar heeft ook een positieve impact op de economie, innovatie en banencreatie. Hun expertise en middelen helpen deze bedrijven hun activiteiten te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en kosten te besparen. Daardoor worden deze bedrijven concurrerender en kunnen ze nieuwe banen creëren. In 2020 werden er meer dan 100.000 banen gecreëerd door private equity in Europa, terwijl in dat jaar de hele Europese arbeidsmarkt kromp. Op dit moment zijn in Europa meer dan 10 miljoen mensen in dienst van bedrijven die in handen zijn van private equity.

 

Private equity in infrastructuur

 

Steeds vaker werken private equity-bedrijven samen met overheden om kritieke infrastructuurvoorzieningen te bouwen en te ontwikkelen, zoals wegen, luchthavens, nutsvoorzieningen, maar ook infrastructuur in relatie tot de energietransitie. Verder stimuleren de bedrijven waarin ze investeren om maatschappelijk verantwoord gedrag aan te nemen, en bieden ook middelen en expertise aan bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor de klimaatverandering en bedrijven die zich richten op het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs in gemarginaliseerde regio’s.

 

Partners betrokken bij private equity

 

Wanneer een private-equityfonds wordt gelanceerd, neemt de General Partner (GP) doorgaans de verantwoordelijkheid voor het beheer van het fonds op zich inclusief de selectie van investeringen. Limited Partners (LP’s) zijn investeerders die kapitaal inbrengen, maar hebben geen discretionaire bevoegdheid bij de keuze van de beleggingen. Prestatieprikkels geven de GP motivatie om te streven naar sterke prestatie waarvan, indien succesvol, alle partners profiteren. De afstemming van de belangen tussen deze twee partijen onderscheidt private equity van traditioneel beleggen.

 

Looptijd van een private equity fonds

 

De looptijd van private equity-fondsen kan oplopen tot meer dan 10 jaar. De looptijd van een fonds kan worden opgedeeld drie fasen: de fondsenwervingsperiode, de investeringsperiode en de oogstperiode. Nadat investeerders kapitaal hebben toegezegd tijdens de fondsenwerving zal het fonds dit kapitaal stapsgewijs worden aangesproken tijdens de eerste stadia van de investeringsperiode. Deze fase kan de eerste paar jaar van het fonds bestrijken. Tegelijkertijd zal kapitaal worden ingezet door middel van investeringen in door de GP geselecteerde mogelijkheden in de eerste 5 jaar. De laatste 3-7 jaar, de oogstperiode is de periode waar over het algemeen de meeste investeringen worden gerealiseerd.

 

De J-curve bij private equity

 

Een “J-curve” is een grafiek van de prestaties van een private equity investering in de tijd, waarbij de vorm van de grafiek aanvankelijk naar negatieve waarden daalt en zich vervolgens herstelt naar steeds positievere waarden, waardoor een patroon ontstaat dat lijkt op een hockeystick of de letter “J”. Omdat private equity- en durfkapitaalinvesteringen in de beginfase doorgaans negatieve rendementen laten zien, gevolgd door steeds positievere rendementen in latere jaren, volgen grafieken van hun rendementen gewoonlijk de vorm van een J-curve.

 

Private equity Nederland

 

Hoewel er alleen al in Amsterdam meer dan 160 private equity fondsen actief zijn, zijn de beste en grootste private equity huizen meestal niet Nederlands. De Nederlandse private equity markt heeft niet dezelfde historische ontwikkeling doorgemaakt als die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waar fondsen al decennia actief zijn. Verder is de Nederlandse zakencultuur conservatiever en risicomijdender. Waar in andere markt een faillissement mogelijk zelfs al een plus wordt gezien, betekent een faillissement in Nederland einde oefening. De Nederlandse markt groeit wel, maar in een lager tempo. Ook zorgt het Nederlandse belastingstelsel en andere regelgeving er voor dat veel private equity huizen liever kiezen voor een andere locatie.

 

Onderdeel van private markten

 

Private equity is onderdeel van een investering in private markten. Dit is een tegenhanger van beursgenoteerde investeringen. Private markten zijn een verzamelnaam en naast investeringen in het eigen vermogen van bedrijven (private equity) is het ook mogelijk om in vreemd vermogen (private debt) te investeren. Ook vastgoed is onderdeel van private markten. In tegenstelling tot op de beurs is er meer maatwerk en is ook meer maatwerk mogelijk.

 

De groei van private markten

 

Er is steeds meer vraag naar privaat kapitaal. Voor veel startende bedrijven is een beursgang duur en risicovol. Ook aan de financieringskant willen banken eigenlijk alleen maar krediet verlenen aan partijen die dat niet nodig hebben. Er komen ook steeds strengere regels van toezichthouders waaraan banken zich moeten houden. Daardoor stijgen ook de kosten van het toezicht op de banken en de kosten van het krediet. Private debt is voor veel partijen dan een goed alternatief, waarbij voor de investeerder veel betere rendementen zijn te behalen.

 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.