Cross

CLO Equity

februari 25, 2024

CLO Equity

Hoog rendement door het bewaken van risico’s

Collateralized Loan Obligations (CLO’s) zijn effecten die worden gedekt door een portefeuille van leningen. Deze herverpakte leningen worden verkocht aan investeerders verdeeld over verschillende tranches. Beleggers kunnen kiezen om te beleggen in de tranche die past bij hun risico-rendementsprofiel. Hoe hoger de rating van de tranche, hoe minder risicovol en hoe lager het rendement. De AAA-tranche heeft het laagste risico maar ook het laagste rendement. Aan de andere kant van het spectrum biedt de aandelentranche de hoogste risico en het hoogste rendement.

CLO equity

First & Second Lien senior-secured

De onderliggende leningen van een CLO bestaan voor het grootste deel uit first-lien senior-secured bankleningen. Andere soorten leningen in een CLO zijn second-lien en ongedekte schulden. De first lien schuld heeft de eerste vordering op het onderpand, terwijl de second lien een tweede prioritaire vordering heeft. Als een lening senior-secured is, betekent dit dat de deze wordt gegarandeerd door de eigen activa van de emittent of door een andere vorm van onderpand. Op het moment dat de lener in gebreke blijft, kan het onderpand in beslag worden genomen en geliquideerd om de schuld te betalen. Een liquide en goed te controleren vorm van onderpand zijn de kasstromen die worden gegenereerd door het bedrijf. Vaak wordt de maximale omvang van een lening beperkt door die kasstroom.

CLO equity

Voordelen van een convenant

Senior leningen bevatten vaak specifieke bepalingen en convenanten die de belangen van de kredietverstrekkers moeten beschermen. Deze bepalingen kunnen beperkingen inhouden op het aangaan van extra schulden, beperkingen op de verkoop van activa of eisen voor het handhaven van bepaalde financiële ratio’s. Door het opleggen van deze convenanten kunnen kredietverstrekkers het risico op wanbetaling beperken en controle houden over het lenende bedrijf. Door deze convenanten op te leggen, kunnen kredietverstrekkers het risico op wanbetaling verder beperken en controle houden over de financiële beslissingen van het lenende bedrijf. Het betekent ook dat kredietverstrekkers meestal op kwartaalbasis toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie over het bedrijf.

Traditioneel leningen in syndicaatsverband

Traditioneel kopen managers leningen via een syndicatieproces. Een bedrijf is bijvoorbeeld op zoek naar geld om zijn activiteiten uit te breiden en benadert een bank voor een lening van $100 miljoen. De bank keurt de lening van $100 miljoen goed, maar om het risico te beperken, splitst ze de lening op in kleinere stukjes en gaat ze op zoek naar andere kredietverstrekkers die willen helpen om de $100 miljoen bij elkaar te dragen (ze vormen een syndicaat).

Voordelen CLO

Er zitten voor een investeerder verschillende voordelen aan het beleggen in een CLO. Zo zijn de tranches met een hogere rang in een CLO zijn over gekapitaliseerd, zodat zelfs als een aantal leningen in gebreke blijft, de tranches met een hogere rang niet worden getroffen. In het geval van wanbetaling op leningen lijden de lagere tranches als eerste verliezen. De onderliggende leningen van een CLO zijn leningen met een variabele rente met als gevolg een lage duration en een betere bescherming tegen inflatie. CLO’s worden actief beheerd en gecontroleerd door een beheerder. De vergoeding voor de beheerder is meestal gekoppeld aan de prestaties van de collateralized loan obligation. Op de lange termijn presteerden CLO-tranches aanzienlijk beter dan andere obligaties. De verschillende debt-tranches financieren het CLO equity. Dit is een financiering is die gekoppeld is aan de looptijd van de CLO en niet elk moment inroepbaar. Deze financiering niet op basis van willekeurige marktomstandigheden wijzigen. Hier wordt gewerkt met een convenant waardoor voor iedereen duidelijk is aan welke eisen de CLO-portefeuille moet voldoen.

CLO Equity alternatief voor private equity

CLO’s hebben meerdere decennia bewezen dat ze goed in staat zijn om marktschokken te weerstaan, waaronder de Grote Financiële Crisis, de wereldwijde energiecrisis, COVID-19 en de volatiliteit van 2022. Naast de aantrekkelijke risico/rendementsverhoudingen voor de tranches van een CLO met een kredietbeoordeling is CLO equity in meerdere opzichte een superieur alternatief voor private equity en daarmee ook voor aandelen. In de eerste plaats zit CLO equity hoger in de kapitaalstructuur dan private equity. Uitgaande van een gelijke verdeling tussen financier en aandeelhouder van een bedrijf, koopt CLO-equity als het ware de goedkoopste helft van het bedrijf en private equity de duurste helft. Daarnaast zit bij private equity het uiteindelijke rendement in de staart en staat er lange tijd veel geld aan de zijlijn, terwijl CLO equity meteen vrijwel volledig is belegd en hoge kasstromen zal genereren. Daardoor is ook een hoger rendement op CLO equity mogelijk, zelfs vergeleken met private equity.

Betere risico/rendementsverhouding in markt middelgrote bedrijven

Uiteindelijk is de kwaliteit van de onderliggende leningen bepalend voor het uiteindelijke rendement. Daardoor zijn vooral leningen aan kleinere en middelgrote bedrijven interessant (bedrijven met een winst tussen de 10 miljoen en de 1 miljard). Deze bedrijven hebben namelijk vaak geen direct toegang tot de kapitaalmarkten en zijn daarom veel sterker afhankelijk van commerciële banken. Diezelfde commerciële banken willen wel zakendoen met de grootste bedrijven, maar willen vanwege eigen kapitaaleisen liever geen zakendoen met deze middelgrote bedrijven. Dat betekent dat deze bedrijven afhankelijk zijn van een directe financiering (zonder tussenkomst van banken), waarbij een CLO uiteindelijk de grote koper is. De beheerder van een CLO verlangt bij deze bedrijven wel weinig vreemd vermogen, geholpen door een hogere bijdrage van de verschaffers van het eigen vermogen. Ook is de documentatie (convenanten) veel sterker dan bij grotere bedrijven, terwijl de rente gemiddeld genomen hoger is. Verder speelt in tegenstelling tot bij de grotere leningen de relatie tussen de kredietnemer en de kredietverlener een grotere rol, het is een meer clubachtige omgeving. Dat betekent weinig concurrentie van kredietverstrekkers die alleen op prijs concurreren.

Goede toevoeging aan grotere portefeuilles

Een oude stelregel in de financiële wereld is dat na tien procent rendement, nul procent overblijft. Wie meer rendement wil dan 10 procent moet zoveel risico lopen dat de kansen snel toenemen dat het een keer tegenvalt. Hogere rendementen zijn haalbaar door te werken met een hefboom, maar daar speelt naast de kwaliteit van de te financieren onderliggende activa ook de structurering van de financiering een rol. Voor beleggers zijn deze twee zaken worden geoptimaliseerd binnen een CLO. Daarmee is een jaarlijks rendement van meer dan 20 procent mogelijk, waarvan als snel driekwart in de vorm van een halfjaarlijkse contante uitkeringen. Zoiets kan niet bereikt worden zonder risico (leverage), maar deze risico’s worden wel optimaal bewaakt. Vanwege complexiteit en illiquiditeit is CLO Equity normaal gesproken onderdeel van grotere family office portefeuilles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.