Cross

Chinese huizen en corona

juli 24, 2022

China heeft ervoor gekozen om met het laten vallen van Evergrande het begrip ‘moral hazard’ te introduceren op de Chinese kapitaalmarkten. Nog niet zo lang geleden gingen Chinese bedrijven nooit echt failliet, de Chinese staat zocht altijd een oplossing. Dit zorgde ervoor dat particulieren voor het hoogste rendement op een ‘spaarrekening’ alleen maar keken naar het rendement en niet naar het risico. Op zichzelf is de introductie van het begrip risico een gezonde ontwikkeling voor financiële markten, maar de introductie zelf is niet zonder risico’s. Eén daarvan is het domino-effect, dat er na Evergrande meer projectontwikkelaars volgen. Nu heeft China maar liefst 100.000 projectontwikkelaars en verschillende zwakkere broeders zijn al in de problemen gekomen. Dat het introduceren van moral hazard geen sinecure is, hebben we gezien toen de Fed er in 2008 voor koos om Lehman te laten vallen en tegelijkertijd Merrill Lynch te redden door het onder te brengen bij Bank of America. Bernanke had in de zomer van 2008 al aangegeven dat de Fed niet elke financiële instelling kon redden, ook omdat dit in de toekomst ervoor zou zorgen dat bankiers te veel risico zouden nemen. De consequenties als het fout zou gaan, zijn dan voor de staat, terwijl de opbrengsten zo lang het goed gaat naar de banken gaat. Op het moment dat kredietverleners zich beseffen dat ze zelf op de blaren moeten zitten als het fout gaat, is de kans op speculatieve zeepbellen opeens veel kleiner. Dat is wat China wil bereiken. 

FYQfUslakAAjkNI

Probleem in China zijn niet zozeer de kapitaalmarkten als wel de omvang van de Chinese huizenmarkt. Het is veruit de belangrijkste bestemming voor Chinees spaargeld. De Chinese huizenzeepbel is vooral gefinancierd met spaargeld. Aan de ene kant verlaagt dit het risico op besmetting, maar aan de andere kant heeft het hierdoor potentieel een grote invloed op de consumptie. In de afgelopen weken is ervoor bijna 300 miljard dollar aan hypotheken tegengehouden. Dat heeft meteen al invloed op 230 projecten in 80 steden. Nu zijn volgens de grote roerganger Xi huizen om in te wonen en niet om mee te speculeren, maar Xi zal zich ook realiseren dat de huizenprijs een belangrijke rol speelt in de sociale stabiliteit. De reden dat deze hypotheken niet zijn verstrekt, heeft te maken met pogingen van de overheid om excessief lenen tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn kopers nu ook beducht voor prijsdalingen. Wat niet helpt is een schandaal in Henan waarin er veel slachtoffers zijn van een bankfraude.

CH-HPA2207180531

Maar liefst 70 procent van de Chinese particuliere welvaart zit vast in de huizenmarkt. Circa 30 tot 40 procent van het leningenboek van een gemiddelde bank bestaat uit vastgoedfinancieringen, terwijl de verkoop van land goed is voor 30 tot 40 procent van het inkomen van de lokale overheid. De grootste hypotheekverstrekker is China Construction Bank. Die bank is nu bezig met een pilot met lokale overheden om projecten verder te ontwikkelen. Eerst de huizen afbouwen voordat ze worden verkocht of verhuurd. Men hoopt daarmee de huizenmarkt weer vlot te trekken.

FYR_i2cWIAECo0n

In aanloop naar de partijconferentie eind dit jaar wordt de tweede jaarhelft in China vooral bepaald door de aanpak van het coronavirus en de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. Inmiddels is het aantal coronagevallen weer opgelopen tot het hoogste niveau sinds mei en dreigen de problemen op de huizenmarkt te zorgen voor een neerwaartse spiraal. De Chinese overheid wil graag terug naar een groeipad van 5,5 procent, maar na de teleurstellende groei over het tweede kwartaal van slechts 0,4 procent, zitten steeds meer analisten op een groeipercentage van een procent of drie.

E6nQ9q7XEAQ7h1O

Het wachten is nu op nog meer maatregelen van de Chinese overheid om de huizenmarkt weer op gang te krijgen, waaronder een verlaging van de hypotheekrente. Ook wordt er gesproken over de mogelijkheid dat betrokkenen tijdelijk hun hypotheek niet hoeven af te lossen. Verder staat er een infrastructuurpakket klaar ter waarde van 1,1 biljoen dollar. Daarmee zijn lokale overheden nog niet geholpen, omdat zij voor een derde van hun inkomen afhankelijk zijn van de vastgoedmarkt.

FYUXyJ5UIAAyxlMVerder heeft ook de Chinese economie last van het extreme weer. Na recordtemperaturen worden er nu veel overstromingen gemeld. Maar er is al veel slecht nieuws verdisconteerd in de koersen van Chinese aandelen. Daarnaast ook veel onzekerheid. Dat kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het bekend worden van de boete voor Didi zorgt voor meer zekerheid en koersherstel. Ook gaan Biden en Xi binnenkort met elkaar in gesprek, al wordt dat gesprek wel doorkruist door een bezoek van Nancy Pelosi. In de jaren negentig waren er wat schermutselingen toen haar voorganger Newt Gingrich Taiwan bezocht. Dit keer zouden er daardoor volgens berichten binnen de communistische partij wel eens Chinese militaire vliegtuigen over Taiwan kunnen vliegen. Dat is dan een negatieve uitkomst. Positief zou zijn als Biden met Xi overeenstemming zou kunnen bereiken over lagere handelstarieven (sinds Trump niet verlaagd) en een oplossing voor de notering van Chinese bedrijven aan de Amerikaanse beurs.

FYRPCRFUEAAFN7G

Ondanks alle ruis, staan voor beleggers de signalen in China op groen. De overheid doet er alles aan om de economie te stimuleren. De liquiditeit verbetert door de stimulerende maatregelen van de Chinese centrale bank en in tegenstelling tot in de Verenigde Staten is de waardering laag. In alles lijkt China voor beleggers op het spiegelbeeld van de Verenigde Staten. Daar remt de overheid de economie, draait de Fed de kraan dicht en zijn waardering in historisch perspectief nog altijd hoog. Mogelijk gemaakt door de inflatie die problematisch hoog is in de VS, maar juist bescheiden in China. Buitenlandse beleggers zijn gelet op het gewicht van China in de wereldeconomie nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in China.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.