Cross

Chinese consolidatie van de macht

oktober 26, 2022

Xi Jinping is officieel benoemd voor een derde termijn als leider van de communistische partij. De benoemingen in het politbureau laten zien dat Xi uitsluitend loyalisten naar voren heeft geschoven. Opvallend was de georkestreerde verwijdering van zijn voorganger Hu Jintao (inmiddels is de officiële verklaring van de partij dat hij zich onwel voelde) en van zijn rivaal Li Keqiang. Die laatste werd samen met Liu He en Wang Yang niet herbenoemd in het permanente comité dat nu alleen bestaat uit mensen die ooit eerder ergens door Xi zijn benoemd. Bovendien zit er gezien de leeftijd geen logische opvolger van Xi tussen. Daarmee consolideert Xi zijn greep op de macht.

In China worden elke vijf jaar partijcongressen gehouden. In zo’n congres worden nieuwe mensen benoemd (of bestaande herbenoemd). Het hoogtepunt is de presentatie van het permanente comité van het politbureau dat uit zeven leden bestaat. Xi loopt dan over het rode tapijt, in rangorde gevolgd door de leden van het in totaal uit zeven personen bestaande permanente comité.  Vier daarvan zijn nieuw. Naast Xi blijven corruptiebestrijder Zhao Leji en ideoloog Wang Huning in het permanente comité zitten. De vier nieuwe leden zijn Li Qiang, nu partijleider in Shanghai, iemand die vroeger ook al samenwerkte met Xi, Cai Qi, de partijleider in Peking, Ding Xuexiang en Li Xi. Pas in maart wordt bekend wie van het permanente comité de opvolger zal zijn van Li Keqiang. Verder zijn alle leden van het permanente comité te oud om de positie van Xi over vijf jaar over te nemen. Xi zet er dus op in om minimaal tien jaar aan het roer te blijven.

Schermafbeelding 2022-10-23 om 20.09.57

Sinds Mao heeft nooit één persoon in China zo veel macht gekregen. De benoemingen laten zien dat loyaliteit belangrijker is dan populariteit. Li Qiang is na de lockdowns in Shanghai niet populairder geworden, maar dat weerhoudt Xi er niet van hem te benoemen. Van het 24 leden tellende politbureau werden 12 nieuwe mensen benoemd, allemaal volgers van Xi. Daarmee is de officiële lijn van Deng Xiaoping – die er bewust voor koos om de macht over meerdere personen te verdelen – voorlopig verlaten. Feitelijk is Xi nu keizer van China. In een land dat voor het overgrote deel van de afgelopen 5000 jaar een keizerrijk was, zijn de verlichte despoten waarschijnlijk op één hand te tellen. Statistisch zit het Xi wat dat betreft niet mee.

Het sociale contract van de Chinezen met de overheid bestaat er uit dat zo lang de bevolking rijk kan worden ze zullen accepteren dat ze geen privacy en andere vrijheden hebben. Dat betekent dat in een zware recessie de positie van de keizer onder druk kan komen.  Verder heeft Xi zich in de afgelopen dagen opvallend sterk uitgelaten over de positie van Taiwan dan vooraf werd verwacht. China kan Taiwan eenvoudig vernietigen, maar waarschijnlijk niet bezetten. De Russische inval in de Oekraïne laat zien dat bezetten nog niet zo eenvoudig is. Het Chinese leger heeft die capaciteit niet en de herbenoeming van Xi verandert daar niets aan. 

Ook is er niets gezegd over het zero-covid-beleid. Na de oktoberparade op het plein van de Hemelse vrede en de vrijere regels in Hongkong, was verwacht dat er een versoepeling van dat beleid zou komen. Die laat nu langer op zich wachten, mogelijk ook doordat blijkt dat de laatste Omicron-varianten wel degelijk slachtoffers blijken te eisen onder de niet-gevaccineerden. Hoewel er inmiddels zeven vaccins beschikbaar zijn in China, blijven veel Chinezen geloven in traditionele Chinese geneeskunst. Dat beleid blijft dus veel langer de groei drukken, een duidelijke teleurstelling vergeleken met de hoop op verbetering voor het congres.

Daarnaast is er nog het probleem op de vastgoedmarkt. Beide problemen zijn oplosbaar door de Chinese overheid, maar op het congres ging het nauwelijks over de economie. Dat moet volgen in maart volgend jaar. Het grootste risico op termijn is dat Xi zich zal omringen met jaknikkers en dat daarmee de kwaliteit van zijn besluiten worden ondermijnd. Verder was natuurlijk al bekend dat Xi de absolute macht zou krijgen, alleen de mate waarin gaat verder dan vooraf werd verwacht. Het aansturen van China wordt nu gedaan door één man in plaats van een comité, maar feitelijk was dit al in de koersen verdisconteerd. De reactie van de markten op deze ontwikkeling ging meer over het ontbreken van de versoepeling van het zero-covid-beleid. Beleggers reageren nu met een zero-China-beleid. De reactie van de markt doet vermoeden of het Chinese volksleger morgen Taiwan zal binnenvallen en dat is uiteraard niet het geval. 


Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Cliënt aan het woord | Protestantse Gemeente te Oostkapelle

“De Protestantse Gemeente te Oostkapelle: een balans tussen traditie en vernieuwing.”   De Protestantse Gemeente te Oostkapelle heeft diepe wortels

Meer lezen

De Auréus sportzomer

Deze zomer zit bomvol sportevenementen. Naast de reguliere evenementen zoals Wimbledon, Tour de France, de start van het nieuwe voetbalseizoen

Meer lezen

Marktontwikkelingen: Gunstige omgeving voor beleggers

De huidige omgeving is gunstig voor de beleggingscategorie aandelen. De economie groeit, de winsten stijgen, de inflatie neemt af waardoor

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.