Cross

China aan kop

april 23, 2023

Dankzij de binnenlandse consumptie steeg het BBP van China in het eerste kwartaal met 4,5 procent, tegenover 3,0 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar. Net als in Europa en de Verenigde Staten geven ook de Chinezen vooral in de horeca meer geld uit, +26 procent ten opzichte van een jaar geleden. Wat opviel aan het kwartaal is dat de Chinese groei gedurende het kwartaal aan het versnellen was. Na bijna drie jaar van beperkende maatregelen heeft de Chinese economie meer tijd nodig om op gang te komen. Desondanks is de groei nu al veel hoger dan in Europa en de Verenigde Staten.

Ft--HgpXgAIHiVh

Ook het sentiment op de Chinese huizenmarkt is aan het verbeteren, maar voorlopig alleen in de grote steden en nog niet nationaal. Wel werden er meer huizen (af)gebouwd, een plus van 32 procent ten opzichte van een jaar geleden. De stijging bij nieuwe in aanbouw genomen woningen is nog bescheiden, maar het ligt voor de hand dat die in de komende maanden volgt op de hogere omzet en de betere financieringsmogelijkheden voor projectontwikkelaars.

Ft0ojSJWwAAnRaJ

Opvallend was ook de sterke groei van de export vanuit China, een plus van maar liefst 23 procent, waarschijnlijk door de meevallende ontwikkeling in West-Europa en de Verenigde Staten. Daar rekende iets meer dan een kwartaal geleden iedereen nog op een recessie, terwijl in plaats daarvan waarschijnlijk de economie met meer dan 2 procent (geannualiseerd) groeide. De leidende indicatoren wijzen op verdere groei in de komende maanden. Ook de kredietgroei (9,6 procent) is in China een goede indicator voor de toekomstige groei. Geleidelijk verdwijnen ook de bottlenecks die het gevolg zijn van de uiteindelijk toch nog snelle draai in het zero-covid-beleid.

Ft0V590aMAA9cG0

De 4,5 procent in het eerste kwartaal zorgt er voor dat de doelstelling van 5 procent voor geheel 2023 relatief eenvoudig is te realiseren. Dat terwijl de groei in de komende kwartalen kan versnellen. Veel marktpartijen zitten dan ook wat hoger in de boom voor wat betreft de Chinese groei dit jaar. Dat terwijl juist voor de Verenigde Staten en Europa een afzwakking wordt verwacht.

FuKYWiSWAAA2Q3t

Sinds de piek in de dollar eind september 2022 is er sprake geweest van een stevige rally op verschillende Aziatische beurzen, waaronder China. Alleen dit jaar blijft Azië achter bij de Europese beurzen. In Europa leek een recessie een done deal, maar door de spectaculair dalende energieprijzen en de consumptie-impuls presteert Europa veel beter dan verwacht. Verder is het ook een kwestie van risico-aversie onder beleggers. Veel partijen kopen liever de Franse bedrijven actief op het gebied van luxe goederen om dan de heropening in China te profiteren dan rechtstreeks in China te beleggen. Zeker nadat deze beleggers nog niet zo lang geleden er van overtuigd waren dat ze nooit meer in China zouden beleggen, is zo’n Europees alternatief de oplossing om gezichtsverlies te voorkomen.

FuDQKtOaUAUdhl6

De groeiverschillen komen waarschijnlijk ook tot uiting in de bedrijfsresultaten van bedrijven, al speelt hier ook het inflatieniveau een rol. Voor veel bedrijven is de relatief hoge inflatie een steun in de rug omdat ze daardoor de prijzen vaak sterker kunnen verhogen dan dat de kosten stijgen. In China ligt de inflatie op 0,7 procent, in de Verenigde Staten ligt datzelfde cijfer op 5,0 procent. Toch wordt voor de MSCI China index een 14 procent winststijging verwacht ten opzichte van een jaar geleden. Dat de consument het goed doet blijkt ook uit de recente cijfers van Kweichou Moutai, dat de winst met 19 procent zag stijgen. Moutai is de nationale sterke drank die op basis van onder andere sorghum wordt vervaardigd en bij speciale gelegenheden wordt geserveerd. Over smaak valt niet te twisten, maar het is een ‘acquired taste’. Voor de Amerikaanse aandelenmarkt (S&P 500) werd voorafgaand aan het kwartaalseizoen een daling van de winst verwacht met 5,8 procent, maar volgens de eerste rapportages is driekwart van de bedrijven substantieel beter dan verwacht. Alleen moeten we voor een krimpend winstkwartaal in de VS terug naar het tweede kwartaal van 2020, terwijl Chinese bedrijven vorig jaar elk kwartaal minnen lieten zien. Dat betekent wel een gunstige vergelijkingsbasis voor Chinese bedrijven in de komende kwartalen, terwijl er mogelijk nog meer minnen volgen voor Amerikaanse bedrijven.

FuTPWqwXoAAqJEC

China moet harder groeien om de oplopende jeugdwerkloosheid de kop in te drukken. Die staat nu op 19,6 procent en is daarmee een risico voor de sociale stabiliteit. De totale werkloosheid is beperkt tot 5,6 procent, maar de jeugdwerkloosheid loopt steeds verder op. Er zijn relatief veel hoogopgeleiden terwijl er duidelijk behoefte is aan handjes. Deze hoge werkloosheid remt ook de consumptie. Niet alleen van de mensen die werkloos zijn, maar ook bij de consumenten waar deze jonge werklozen van afhankelijk zijn. Omdat deze consumenten terughoudend zijn, nemen bedrijven ook niet snel nieuwe mensen aan. Het is wel een catch-22, want zonder een sterke arbeidsmarkt zijn consumenten ook terughoudend in hun bestedingen.

Fuab_SlaUAEri1R-1

Per saldo zullen de groeiverschillen tussen China en de ontwikkelde landen in de komende kwartalen oplopen en dit zal ook tot uitdrukking komen in de bedrijfsresultaten. De heropening van China mag dan meer geleidelijk zijn dan eerder verwacht, alle indicatoren wijzen nog altijd op een groei duidelijk boven de 5 procent. Mocht als gevolg daarvan de dollar verder verzwakken dan profiteren naast China ook de andere opkomende markten. Overigens vormen opkomende markten steeds meer een heterogeen geheel.  Die met sterkste onderliggende fundamenten (waaronder naast China ook Vietnam) hebben de voorkeur.

patents

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.