Cross

China 2024: het jaar van de houten draak

december 17, 2023

China, het jaar van de houten draak

De heropening post-Corona had in China in 2023 een veel minder positief effect op de consumptie in China, dan daarbuiten. Dat terwijl Chinezen effectief een veel langere lockdown hebben doorgemaakt dan in de rest van de wereld. Consumptie werd geremd door de vastgoedmarkt en een tragere groei van de export. De overheid heeft wel geprobeerd om de wegvallende vraag te compenseren, maar vooralsnog is het te weinig, te laat. Daar komt bij dat het herstel vooral zichtbaar is in sectoren als transport, toerisme en entertainment en niet zozeer goederen. Er is één uitzondering en dat zijn auto’s, de verkoop van elektrische auto’s groeit snel in China.

Dat verandert niet meteen in het nieuwe jaar. Wellicht dat het Chinese nieuwe jaar, startend op 10 februari, meer inspiratie kan bieden. Om het tij te keren moet de Chinese overheid de economie veel meer stimuleren, moet er sprake zijn van herstel op de huizenmarkt en moeten de animal spirits weer voldoende ruimte krijgen. De Chinese consument spaart op dit moment even veel als voor Corona, maar demografische ontwikkelingen kunnen de spaarquote laten dalen. Dat beperkt een verdere neergang, maar om de consumptie te laten groeien moet de werkloosheid omlaag. Ook daar helpt een steunpakket van de overheid.

Chinese dierenriem

De Chinese dierenriem kent twaalf dieren en de draak is het enige mythische dier. Verder zijn er in totaal vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) zodat er een 60-jarige cyclus ontstaat. Volgend jaar start het jaar van de houten draak (daarvoor dus ook in 1964 en 1904). De Chinese dierenriem gaat terug op de Zhou dynastie (1046 tot 256 v.Chr.). Onder de Han dynastie (tweede eeuw v.Chr tot tweede eeuw n.Chr.) werd het samengevoegd tot het geheel zoals we dat nu kennen.

China 2024

Buiten China wordt het belang van de dierenriem onderschat. Dit (bij)geloof gaat in China veel verder dan in de westerse wereld, aangezien Chinezen ook daadwerkelijk hierop handelen. Waar in de westerse wereld na de Verlichting het individu voorop staat, is de mens in China onderdeel van een groter geheel. De mens moet handelen in overeenstemming met het universum en de natuur. In een astrologisch ongunstig jaar worden er minder kinderen geboren. Huwelijken worden vrijwel altijd eerst aan een astroloog voorgelegd. Vliegreizen of politieke besluiten worden geannuleerd als de voortekenen ongunstig zijn. In ziekenhuizen worden operaties uitgesteld, omdat de voortekenen niet deugen. De draak is na het konijn het beste jaar voor financiële markten. Ook de combinatie met hout (wat staat voor groei, vooruitgang en overvloed) is gunstig.

Vraag overheid moet onderbesteding vervangen

De belangrijkste vraag voor beleggers ten aanzien van China in 2024 is of de Chinese overheid met een voldoende stevig pakket komt om de tegenvallende vraag van de consument te compenseren. Nu flirt de economie met deflatie en is de (jeugd)werkloosheid hoog, duidelijk signalen van een economie die suboptimaal groeit. Helaas heeft de Chinese overheid ook andere prioriteiten zoals het streven naar een grotere autonomie (met name op het gebied van technologie) en de strijd met de Verenigde Staten. Dat zijn echter wel allemaal hobbies die geld kosten en alleen met een goed draaiende economie zijn te financieren.

De inkomsten van de Chinese overheid groeien in 2023 veel harder dan de uitgaven. Lokale overheden zijn aan het bezuinigen en de lonen in de publieke sector dalen. Dat versterkt de zwakke vraag vanuit de private sector. De Peoples Bank of China heeft wel enkele keren de rente verlaagd, maar de inflatie is in dezelfde periode sneller gedaald. Het resultaat is dat de reële rente in China op het hoogste niveau staat van de afgelopen 10 jaar. Verder wordt de economie geremd door regelgeving. In veel steden wordt de groei van het aantal auto’s streng gereguleerd, ondanks de sterk gegroeide capaciteit van de auto-industrie. Nog altijd remt het hukou-systeem de economische groei. Verder klagen veel bedrijven over strikte milieuwetgeving.

Herstel op de huizenmarkt

Het krappe monetaire en fiscale beleid is ook zichtbaar in de huizenmarkt. De problemen op de huizenmarkt hebben een groot effect op de economie. Door het beleid dat huizen er zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren, zijn veel projectontwikkelaars bewust in de problemen gebracht. Op lange termijn is dit uitstekend voor wat betreft het ontwikkelen van ‘moral hazard’, maar aangezien Chinezen circa 80 procent van hun spaargeld in het huis hebben gestopt, kan dit niet anders dan de consumptie remmen.

Er zijn al wel maatregelen genomen om de huizenmarkt weer aan de praat te krijgen, maar er moet nog meer gebeuren.  Zo mag in veel steden vastgoed alleen verkocht worden aan de inwoners van die steden. Als alle maatregelen in China vergeleken worden met de maatregelen in de VS na de subprimecrisis dan lijkt het zelfs alsof de Chinese overheid niets doet. Op dit moment is de Chinese vastgoedsector ongeveer 13 procent van het BBP. In veel andere landen is dat aandeel hoger, wat dat betreft lijken verdere neerwaarste risico’s beperkt. 


Verder is het niet zo dat er door de snel vergrijzende Chinese bevolking een overschot is aan huizen. China is nog altijd aan het urbaniseren en in de komende jaren zullen honderden miljoenen Chinezen van het platteland naar de stad trekken. Die urbanisatie heeft uiteraard een positief effect op de totale consumptie en economie. De bijdrage van de gemiddelde Chinees op het platteland die gemiddeld een halve hectare grond bezit is niet groot. Conclusie is dat de Chinese vastgoedcyclus al vergevorderd is en dat het moment dichterbij komt dat er sprake is van herstel. Tot die tijd neemt de negatieve bijdrage aan de economische groei van de afgelopen jaren af.

Animal spirits

Veel buitenlandse investeerders hebben in China in de afgelopen jaren de rug toegekeerd. Ook binnenlands proberen rijke Chinezen hun vermogen te verplaatsen naar plekken buiten China. Dat is niet direct het gevolg van economische ontwikkelingen, maar voornamelijk het resultaat van de geopolitieke machtsstrijd met de Verenigde Staten en de toegenomen regelgeving in China zelf. Het risico bestaat dat dan de ‘animal spirits’ te ver worden onderdrukt, waardoor de ondernemingszin verdwijnt. Nu is dat in China moeilijk voor te stellen, want het land bestaat uitsluitend uit ondernemers die 24/7 proberen rijk te worden. Veel landen in Azië hebben zich economisch kunnen ontwikkelen dankzij de lokale Chinese bevolking en hun ondernemingszin.

De ontwikkeling van het Chinese kapitalisme met socialistische trekjes heeft wel voor hetere vuren gestaan. In de jaren tachtig was het al bijzonder dat het Marxistische China zich aan de eigen haren uit het moeras kon trekken. Na de opstand het Plein voor de Hemelse Vrede volgden er in de jaren negentig zware sancties vanuit ontwikkelde landen waardoor China effectief niets meer kon exporteren en waardoor er ook nauwelijks nieuw kapitaal en technologie binnenkwam. Daarna volgde de Aziëcrisis en het toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 dat in China vooral werd gezien als een bedreiging voor de bestaande industrie. Het kan verkeren. Alleen hangt het dit keer wel af van actie van uit Peking. 


Rationeel is het voor China de beste oplossing om de economie weer aan de praat te krijgen. Daarmee kunnen alle andere ambities worden gefinancierd. Alleen lijkt vooralsnog de prioriteit te liggen op autonomie, technologisch leiderschap en de ‘koude oorlog’ met de Verenigde Staten en daarmee dus niet bij ‘economische groei’. Dat zal op termijn geleidelijk verbeteren, maar vooralsnog krijgt het land niet het voordeel van de twijfel. Een opkomende markt als Vietnam is dan een goed alternatief, maar indirect profiteren beleggers in Azië bijvoorbeeld ook via Japan van de ontwikkeling van de Chinese economie. De vooruitzichten van veel opkomende markten  (vooral de zwaargewichten in Noord-Azië) is direct gekoppeld aan die van China. Alleen een land als India lijkt in meerdere opzichten een tegenpool van China. Het gewicht van China in de opkomende marktenindex is zo zwaar dat uiteindelijk de vooruitzichten voor China bepalend zijn voor out- of underperformance ten opzichte van de wereldindex.

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.