Cross

Catastrofe-obligaties voor diversificatie

februari 19, 2023

Beleggen gaat in essentie om het oogsten van risicopremies, dat is het rendement boven het risicovrije rendement op sparen. Er zijn verschillende soorten risicopremies: aandelenrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, managerrisico en verzekeringsrisico. Er zijn wel andere bronnen van risico zoals duration, inflatie en valuta’s, maar die leveren geen consistent rendement en daardoor is er geen sprake van een structurele risicopremie. De enige manier om hier rendement te behalen is door middel van timing, simpelweg laag kopen, hoog verkopen. Hoe moeilijk kan het zijn. Door verschillende risicopremies te combineren ontstaat een meer robuuste portefeuille. Dat is ook het aantrekkelijke van beleggen buiten de beurs. Bij het verzekeringsrisico gaat het vaak om risico’s waarvan de frequentie relatief klein is, maar door de grote gevolgen de impact desondanks groot. Het individu is bereid daarvoor een premie te betalen en normaal gesproken is de opbrengst van de premies hoger dan de gecombineerde schade. Dat betekent echter wel dat alle schade dan bij de verzekeraar terecht komt en op een gegeven is ook daar de impact zo groot dat een verzekeraar deze risico’s (deels) moet herverzekeren. Herverzekeraars verzekeren dus grote risico’s. Sommige risico’s zijn echter zo groot dat ze zelfs te groot zijn voor herverzekeraars. Deze risico’s nemen toe door de stijgende bevolkingsdichtheid. Meer bebouwing betekent simpelweg meer schade per vierkante kilometer. Verder zorgt het extremere weer als gevolg van de klimaatcrisis er voor dat de kans op catastrofes gaat toenemen. Denk daarbij aan orkanen, droogtes en overstromingen. Het kan aantrekkelijk zijn om een deel van dit risico aan de portefeuille toe te voegen, uiteraard in ruil voor een aantrekkelijke premie.

cat-bond-returns-vrs-sp500-vrs-high-yield

Aardbevingen kunnen ook een enorme schade veroorzaken, maar die zijn niet gerelateerd aan de klimaatcrisis (al zorgt het smelten van ijs uiteindelijk ook voor aardbevingen). De premieopbrengst voor aardbevingsrisico heeft een cyclisch karakter. Op het moment dat er net een aardbeving is geweest, willen mensen veel betalen om dit risico over te nemen. Daarentegen is de vergoeding voor dit type risico een stuk lager als er jarenlang geen aardbeving is geweest. Risico’s die samenhangen met het extreme weer profiteren van de angst voor het veranderende klimaat. Voor een goede opbrengst is het vooral van belang dat de verzekerde het risico niet te laag inschat. Ook hier zorgt een recente catastrofe voor hogere premies. De manier waarop institutionele beleggers kunnen profiteren van deze risicopremies is door bijvoorbeeld in catastrofe-obligaties of cat-bonds te investeren. Het terugbetalen van de hoofdsom en de rentebetaling is dan afhankelijk van de onderliggende verzekerde risico’s. Meestal hebben cat-bonds een relatief korte looptijd en vormen ze het onderpand voor de verzekerde risico’s. Het verlies is beperkt tot de aankoopprijs van de obligatie. Het is vergelijkbaar met een faillissement bij een gewone obligatie. De eerste moderne cat-bond werd in 1997 uitgegeven, maar daarvoor waren er al diverse bilaterale overeenkomsten. Berkshire Hathaway van Warren Buffett neemt regelmatig van dit soort extreme risico’s op de balans. Door in een portefeuille de verschillende categorieën verzekeringsrisico (aardbeving Japan, aardbeving VS, Japan wind, Europa storm, VS orkaan) te spreiden, blijft de premie gelijk, maar daalt de kans op een extreem negatieve uitkomst.

catastrophe-bonds-offer-higher-returns-bloomberg

Het aantrekkelijke van catbonds is dat het risico niet samenhangt met de typische risico’s in een portefeuille. Dat zorgt dus voor diversificatie. De correlatie tussen een natuurramp en de ontwikkeling op de financiële markten is laag, al kan een grote aardbeving op korte termijn wel degelijk terug te zien zijn in de beursontwikkeling. Zo is het wachten op de volgende grote klap langs de San Andreas-breuklijn in Californië en op het moment dat Silicon Valley vol wordt geraakt, schiet de correlatie omhoog. Verder is er bij dit soort risico minder sprake van dikke staarten, iets wat op de financiële markten helaas wel voorkomt. Dikke staarten in de risicoverdeling zijn vooral het gevolg van menselijk handelen. Het verzekeringsrisico is juist aantrekkelijk omdat mensen het risico op dikke staarten overschatten en willen verzekeren. Maar het feit dat iemand zich heeft verzekerd, betekent niet daardoor de kans op een catastrofe afneemt. Hoe anders is dit op de beurs. Als iedereen zich op de beurs heeft verzekerd tegen de kans op een negatieve uitkomst, dan is de opbrengst per saldo negatief.

paradigm-shift-catastrophe-insurance-market-chart-1

Nu is het risico bij catbonds binair. Tegenover een jaarlijkse opbrengst van bijvoorbeeld 8 procent bestaat 1 keer in bijvoorbeeld de 50 jaar de kans op een verlies van 100 procent. Er is geen of vrijwel geen tussenliggend scenario. Daardoor is het rendement op lange termijn goed te voorspellen, simpel door de opbrengst van 49 keer 8 procent te salderen met de -100 procent, gemiddeld een procent of 6. Op korte termijn maakt het nogal wat uit wanneer de catastrofe toeslaat. Omdat de meest catbonds verhandelbaar zijn, is het mogelijk om in te spelen op stress-situaties. In zo’n situatie worden risico’s vaak overschat. Het is door die verhandelbaarheid ook van belang dat een portefeuillemanager in catbonds de beste systemen heeft om het eventuele verloop van en catastrofe te voorspellen en ook zo snel mogelijk een inschatting kan maken van de totale schade. Verder is het investeren in catbonds een kans om eindelijk eens te profiteren van de kleine lettertjes. Zo was de schade na de orkaan Katrina in de Verenigde Staten omvangrijk, maar werd maar een klein deel van die schade vergoed door catbonds. Dat kwam omdat de meeste schade werd veroorzaakt door overstromingen en die risico’s waren in de algemene voorwaarden uitgezonderd. In tegenstelling tot Katrina raakte de orkaan Ian de catbond-markt wel, met als gevolg dat nieuwe premies daardoor stegen. In de laagrentende omgeving van de afgelopen jaren stond het rendement op catbonds onder druk door de zoektocht naar rendement. Die zoektocht naar rendement is ten einde. Nu loopt het rendement op, mede geholpen door het vaker voorkomende extreme weer. Tegelijkertijd is er steeds meer regelgeving dat stelt dat (her)verzekeraars dit soort risico’s niet in de boeken mogen hebben. Dat is uiteraard gunstig voor beleggers.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.