Cross

Buy Out Boom Private Equity

december 26, 2022

Nu de waarderingen op de aandelenmarkt zijn gedaald en de piek in de inflatie achter ons ligt, komt het moment nabij wanneer centrale banken gaan pauzeren. Waarschijnlijk verhoogt de Fed volgend jaar februari voorlopig voor de laatste keer de rente waarna een lange pauze volgt. Het duurt zo’n 12 tot 18 maanden voordat renteverhogingen effect hebben. Gedurende de coronapandemie heeft private equity niet stil gezeten.

us-private-equity-buyout-activity_5-1.gif

Ook in de eerste kwartalen van dit jaar was er nog altijd sprake van een bovengemiddelde activiteit die door onrust als gevolg van inflatie, rente, opdrogende kredietmarkten en geopolitieke ontwikkelingen de laatste kwartalen is teruggevallen.

419228144

Toch zitten private equityfondsen nog altijd op circa 2 biljoen dollar aan ‘dry powder’, waarvan meer dan 1 biljoen dollar in de Verenigde Staten. Waar private equity in het verleden voorbehouden was aan institutionele beleggers winnen particuliere beleggers marktaandeel.

us-private-equity-dry-powder.gif

Geleidelijk wordt de categorie private equity ook steeds breder met de toevoeging van private credit, infrastructuur, vastgoed en impact-beleggingen. De bulk blijkt bestaan uit traditionele buy-outs. Door de mindere liquiditeit bij de financieringen zal de nadruk in 2023 liggen op carve outs (ook omdat in het kader van de recessie veel bedrijven de activiteiten aan het stroomlijnen zijn) en minderheidsbelangen (die normaal gesproken niet gefinancierd worden). Voor wat betreft de schuldfinanciering zal die minder in syndicaatsvorm plaatsvinden, maar meer direct.

Scherm­afbeelding 2022-12-26 om 13.52.50

Een ander segment waarin private equity investeerders zich thuis zullen voelen is de markt voor smallcaps. Smallcaps zijn relatief goedkoop en hebben de neiging om beter te presteren wanneer de risico-aversie afneemt.  Bovendien is dit historisch gezien het moment om de meer cyclische aandelen aan te zetten. Verder is er ook meer activiteit op het gebied van secondaries. De reden is dat met name institutionele partijen aan de verkoopzijde zitten. Aan de ene kant is de relatieve omvang van de illiquide beleggingen in portefeuille gestegen omdat beursgenoteerde beleggingen (aandelen, maar vooral obligaties) afgelopen jaar fors zijn gedaald. Op een gegeven moment gaan ook deze partijen de portefeuille herbalanceren. Verder laat het debacle met de Britse pensioenfondsen en de valutaire volatiliteit zien dat er partijen zijn die hun positie in illiquide beleggingen in snel tempo willen terugschalen.  Die verkoopdruk ingegeven door wet- en regelgeving, dat biedt kansen voor particuliere beleggers. Historisch gezien leveren vintagejaren die starten tijdens een recessie de beste rendementen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.