Cross

Bull-markt voor aandelen

juli 2, 2023

Zowel de aandelenmarkt als de obligatiemarkt behaalden over de eerste helft van 2023 een positief rendement, dat was een jaar geleden wel anders. Begin dit jaar was de stemming onder beleggers uiterst somber. Vrijwel iedereen rekende op een stevige recessie op korte termijn, terwijl de inflatie nog lang hoog zou blijven. In de afgelopen zes maanden zijn de kansen op zo’n scenario duidelijk afgenomen en dat is ook de belangrijkste reden dat koersen stegen. De Nasdaq 100 had zelfs het best eerste halfjaar ooit, maar dat was te danken aan een handjevol aandelen met een stevige marktkapitalisatie die dankzij de aandacht voor kunstmatige intelligentie sterk stegen. Dat was in schril contrast met de rest van de markt, maar de markt probeert zich gelukkig de laatste maand te verbreden. Dat is goed nieuws.

Mail-bijlage-2

De kansen liggen nog altijd overduidelijk in de aandelencategorie, maar waarschijnlijk zullen obligaties ook de tweede helft van dit jaar positief afsluiten. Jay Powell kwam weliswaar met de mededeling dat hij nog twee keer de rente gaat verhogen, maar in de lange kant van de curve veranderde weinig. De markt zit al bijna een jaar op het spoor dat de centrale banken al voldoende heeft gedaan, getuige de inverse rentecurve. Het duurt al snel 18 maanden voordat renteverhogingen hun volledige effect op de economie sorteren en de snelle reeks van renteverhogingen vorig jaar zal het tempo van de desinflatie in de tweede helft versnellen. Vorig week werden er ook inflatiecijfers uit de eurozone gepubliceerd. Spanje kwam voor het eerst weer onder de 2 procent (1,6 procent) uit en als Spanje inderdaad ongeveer vier maanden vooruitloopt op de eurozone dan kunnen de inflatiecijfers ook in Europa nog positief verrassen. Overigens zit er (ook in het geval van Spanje) veel ruis in de inflatiecijfers, maar daar kan het CBS over meepraten.

FzmqJiVXwAIF6W0-1

Basisscenario voor zowel de VS als Europa is nog altijd een zachte landing. Tot nu toe wordt de desinflatie veroorzaakt door de verbeteringen in toeleveringsketens, door lagere energie- en voedselprijzen en minder fiscale stimuleringen. Daarbovenop komt in de tweede helft het effect van de renteverhogingen en de vertragende economie. Er is nog altijd een ruime meerderheid van beleggers die inzet op een recessie, maar dat is dan meer iets voor eind 2024. Het grote verschil met vorige economische cycli is dat er niet excessief is geïnvesteerd in aanloop naar de recessie. Er zijn te weinig huizen, onvoldoende energie en dan moeten ook nog de toeleveringsketens op de schop. Verder blijft het tekort aan personeel en in combinatie met het feit dat elk zichzelf respecterend bedrijf nu we een kunstmatige intelligentie-strategie moet hebben, is eerder de vraag hoeveel de inflatie wordt gedrukt door kunstmatige intelligentie in de komende jaren.

Afbeelding1-Jul-02-2023-04-03-35-7038-PM

 

Verder is het effect van zo’n recessie op de bedrijfswinsten dit keer niet zo groot. Veel beleggers hebben waarschijnlijk nog de grote 50 procents-correcties eerder deze eeuw in hun hoofd, maar dat waren correcties die waren gebaseerd op de angst voor deflatie. Toen duurde het gewoon veel langer voordat de economie was gestabiliseerd met als gevolg dat de winsten veel sterker onder druk kwamen. Het zorgde er ook voor dat de markt pas kon herstellen als men ervan overtuigd was dat het probleem achter de rug was. Dit keer is het probleem inflatie en dat is wezenlijk anders. Op het moment dat de trend richting desinflatie is ingezet, kan de rente dalen en daarmee de beurzen stijgen. Dat hebben we gezien in de jaren zeventig en ook dit keer. Wat eind oktober vorig jaar begon als een bear-market-rally, is inmiddels geherkwalificeerd als bull-markt.

Fztq8nVXwAMJMZe

Het feit dat de economie afzwakt is ook goed voor de waardering van aandelen. Nu is de hoge beleidsrente nog een concurrent voor aandelen, maar op het moment dat de economie afzwakt en daardoor de rente daalt, dan heeft dit een exponentieel positief effect op de waarderingen. Verder is voor ondernemers niet de reële ontwikkeling van de economie relevant, maar vooral de nominale groei. Wederom hebben we gezien dat veel bedrijven goed in staat zijn om in zo’n omgeving de prijzen te verhogen. Dus zelfs als om wat voor reden dan ook de inflatie in de loop van de tweede helft weer begint op te lopen, is het beter om in aandelen te beleggen dan in obligaties.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.