Cross

De legalisering van Bitcoin

juli 14, 2023

Zeepbellen zijn tot op zekere hoogte voorspelbaar, omdat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Eén daarvan is dat het moet gaan om een grote belofte in de verre toekomst. Iets waarvan het moeilijk is om op dit moment de gevolgen volledig te overzien en daardoor kan ook de waarde niet worden bepaald. Verder kan een hype niet zonder brandstof in de vorm van liquiditeit. Zo zorgde het millenniumprobleem er voor dat de centrale banken tijdens de dotcomhype de geldkraan wijd open hadden staan. Daarnaast konden bedrijven altijd nog gratis geld ophalen via een dotcom-IPO. In de Grote Financiële Crisis kwam de liquiditeit van de commerciële banken (indirect van de investeerders die op zoek waren naar rendement door de lage rente) waardoor iedereen een hypotheek kon krijgen. Hoewel Bernanke voorafgaand aan de Grote Financiële Crisis aan het verkrappen was, was zijn tijdspad van renteverhogingen uitgebreid door de Fed gesondeerd en dat zorgde voor een hoge mate van voorspelbaarheid en daardoor soepele financiële condities. Uiteindelijk gaat het niet om de hoogte van de rente, zelfs niet om de kredietverlening van commerciële banken, maar om het gemak waarmee er gebruik kan worden gemaakt van leverage, iets dat tegenwoordig steeds vaker door de kapitaalmarkten wordt verstrekt, al is vaak nog wel onder de onterecht schimmige naam van schaduwbankieren.

Belangrijk voor een zeepbel is ook dat er een vehikel is waarmee iedereen kan profiteren van de hype. Tot voor kort was dit een probleem voor cryptovaluta. Nu is het voor de jongere generatie wellicht geen probleem om de wallet te vullen met cryptovaluta, maar los van de technische hindernissen zijn er simpelweg te veel onzekerheden over tegenpartijrisico, ook omdat deze markten volledig buiten de officiële toezichtskanalen vallen. Maar in de afgelopen weken is er het nodige op dat gebied verbeterd. Zo heeft Blackrock een aanvraag ingediend bij de SEC voor een iShares op (spot) bitcoin. De iShares Bitcoin trust is een vehikel waarin praktisch iedereen in de financiële wereld in zou kunnen beleggen en ook een vehikel waarmee Bitcoin het gereguleerde financiële systeem binnen zou kunnen dringen. Nu heeft de SEC al de nodige aanvragen van vergelijkbare producten afgewezen, maar het feit dat Blackrock het aandurft, duidt er op dat er een mogelijkheid is dat deze wordt goedgekeurd. De SEC vereist een beurs en dat zijn in dit geval futures die worden verhandeld via de CME en verder zal er een surveillance sharing agreement komen met de Nasdaq waar de etf wordt verhandeld. Naast Blackrock heeft onder andere ook concurrent Fidelity een aanvraag ingediend voor een vergelijkbaar product. Bestaande producten op bitcoin zoals de Greyscale Bitcoin Trust profiteren doordat de discount met de spotprijs voor Bitcoin afneemt, een discount dit eind vorig jaar was opgelopen tot 50 procent.

Een belangrijk bezwaar van de SEC tegen bitcoin is de perceptie dat de prijzen in de handel van cryptovaluta worden gemanipuleerd. Verder zijn toezichthouders helemaal niet zo happig op vermenging van cryptovaluta (bitcoin) met officiële financiële kanalen. Dat kan immers zorgen voor instabiliteit, veroorzaakt door geldstromen waarop de centrale banken geen enkele greep hebben. Een belangrijke eigenschap van geld is dat de overheid door het daaraan gekoppelde geweldsmonopolie veel macht heeft in de financiële wereld, macht die verloren gaat als er parallel kan worden gehandeld in Bitcoin. Voorlopig is Bitcoin nog altijd de enige serieuze kandidaat die een alternatief voor normaal geld zou kunnen zijn. Even voor de goede orde: Bitcoin is nog altijd gebakken lucht en heeft intrinsiek geen waarde. Maar hetzelfde kan ook worden gesteld over gewoon geld. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en bij geld moet dat vertrouwen komen van centrale banken die tegen elke prijs de koopkracht van de munt bewaken. Alleen door de monetaire gekte en de inflatie-explosie is dat vertrouwen in centrale banken tanende. Bovendien is de kans groot dat straks de overheid alleen met nog meer QE monetair kan worden gefinancierd.

De grote vraag is natuurlijk wat de waarde van Bitcoin kan zijn als er daadwerkelijk een hype ontstaat. Helaas is daar moeilijk wat over te zeggen. Wel zit een groot deel van de bitcoin in vaste handen of is in handen van mensen die hun codes kwijt zijn. Dus hoewel de marktkapitalisatie op papier zeer liquide oogt met circa 1 biljoen, kan dat in de praktijk nog wel tegenvallen. Tegelijkertijd kan juist dit de hype versterken en zorgen voor een explosieve koersstijging. Het helpt natuurlijk dat de  Blackrock, de grootste asset manager in de wereld, stelt dat Bitcoin een digitaal wereldwijd alternatief is voor goud. Ook wordt het vertrouwen in de bekende westerse munten ondergraven nu die zijn ingezet als wapen tegen de Russen. De dollar-reserves waar de Russen niet bij kunnen hebben voor de Russen geen waarde meer. Opvallend zijn ook de vele debatten in de Verenigde Staten over de dedollarisering van de wereldeconomie. Ook dat ondergraaft het vertrouwen in regulier geld.

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

Schrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA.

 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.