Cross

Biodiversiteit en beleggen

december 18, 2022

Elk jaar publiceert het World Economic Forum een Global Risks Report. Op lange termijn is de klimaatcrisis nog altijd het belangrijkste risico. Wanneer daardoor bijvoorbeeld de zeespiegel stijgt, staat al snel 40 procent van het wereld BBP onder water. In de afgelopen jaren is daar het risico van extreem weer bijgekomen. Blijkbaar geldt ook bij deze risico’s dat mensen niets tegen risico’s hebben zolang het maar geen pijn doet of geld kost. Minder zichtbaar in het dagelijkse leven is het derde risico, het verlies aan biodiversiteit.

FI8pbyxaQAMfjMZ

Biodiversiteit gaat over alle organismen in hun eigen ecosysteem. Meer dan de helft van de wereldeconomie (wat dat betreft dus nog groter dan de klimaatcrisis) is afhankelijk van de natuur. Net zoals bij de klimaatcrisis is er nu een conventie (de UN COP15 biodiversity summit in Montreal, van 7 tot en met 19 december) die probeert het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Ook hier wordt het jaar 2030 gezien als een mijlpaal, namelijk het moment dat de snelle daling van de biodiversiteit moet stoppen. Nu hebben in totaal 103 beleggers met een belegd vermogen van 14 biljoen dollar beloofd dat ze biodiversiteit zullen beschermen en herstellen. Ook andere bedrijven zetten zich in voor biodiversiteit. Tot slot is ook hier een taskforce bezig om dit voor beleggers inzichtelijk te maken. Op basis van die data is dan een portefeuille samen te stellen die biodiversiteit zelfs kan bevorderen en waarmee beleggers in gesprek kunnen gaan met bedrijven die de biodiversiteit bedreigen. Sectoren waar beleggers zich nu op richten zijn de palmolie-industrie, mijnbouwbedrijven en de agrarische industrie. Ook worden bedrijven in het kader van biodiversiteit beoordeeld op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen als water, land en andere ruwe materialen.

Scherm­afbeelding 2022-12-18 om 20.36.18

Door het verlies aan biodiversiteit kunnen ecosystemen ook minder goed omgaan met klimaatrisico’s. Vergeet ook niet dat de helft van alle geproduceerde CO2 in de wereld wordt opgenomen door ecosystemen. Ook hier zijn crises dus met elkaar verbonden. Verder moet ook hier de agrarische sector het ontgelden, door de bijdrage aan de klimaatcrisis, de teruglopende kwaliteit van het land en het verlies aan biodiversiteit. Zo zijn er organisaties die grote voedingsbedrijven proberen over te halen om alleen nog maar duurzame proteïnen te gebruiken in hun processen. Daarvoor wordt er veel geïnvesteerd in proteïnen op basis van planten, om zo alternatieven te bieden voor vlees en melk. Verder stimuleert het streven naar behoud van biodiversiteit het ontwikkelen van zogenaamde agritech-bedrijven die een natuurpositieve transitie mogelijk maken. Een ander gebied waar het verlies van biodiversiteit nu al gevolgen heeft, is bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Volgens onderzoek verliezen we elke twee jaar een belangrijk toekomstig medicijn. Ook bij de bestuiving van voedselgewassen speelt biodiversiteit een grote rol. Van de 115 belangrijkste gewassen in de wereld zijn er 87 waarbij insecten nodig zijn voor de bestuiving. Dit is een markt van maar liefst 387 miljard dollar in omvang.  

ha1sL6bqjyKEIg9kWtci1hllRXWF_lbV6dWv_Ow9aSo

Belastingen die er voor zorgen dat er een goede biodiversiteit overblijft nemen toe. Net zoals bij de CO2-heffingen is het internaliseren van externe kosen de beste methode om biodiversiteit te bewaren.  En net zoals bij CO2 loont het dus te streven naar een portefeuille met relatief weinig verlies aan biodiversiteit. Komende week worden de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit van de COP15 gepubliceerd. Voor de liefhebbers circuleert er al een draft.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.