Cross

Beleggen voor inkomen

februari 19, 2023

Door de gestegen rente en de gedaalde waarderingen op de aandelenmarkt is het weer mogelijk om een inkomensportefeuille te bouwen. Lange tijd werd dit belemmerd door de extreem lage of zelfs negatieve rente waardoor ook de kredietopslagen laag bleven als gevolg van de zoektocht naar rendement. Aan de aandelenkant zijn aandelen met een laag dividend vaak een proxy voor value-aandelen, maar die zijn lange tijd uit de gratie geweest gezien de extreme focus op Big-tech-groeiaandelen. Inmiddels is het gewicht van technologie in value-indices nog nooit zo hoog geweest en lijken de risico’s meer bij groeiaandelen te liggen. Vaak wordt er gewezen op de gevoeligheid van groei-aandelen voor de rente, alhoewel dat verband in historisch perspectief niet altijd opgaat. Veel meer is het de onzekerheid over kasstromen in de toekomst, die er voor zorgt dat beleggers de voorkeur geven aan value-aandelen die veel meer in het hier en nu leven, in plaats van groei-aandelen die vooruit kijken. Kijkend naar langjarige trends in groei en value, dan lijkt nu de tijd aangebroken voor een wat langere outperformance van value over groei.

GRAPH-The-Differences-Between-Growth-Core-and-Value

Aan een inkomensportefeuille zitten verschillende voordelen. In de eerste plaats is het de ideale portefeuille voor mensen die vermogen niet zien als iets wat ze in hun leven er doorheen moeten jagen. Zij zien zichzelf als niet veel meer dan rentmeester voor een volgende generatie, iets waar ze als ‘goed huisvader’ voor moeten zorgen. Dit gevoel is sterker wanneer het vermogen door vererving is verkregen. Het is dan vermogen met een opdracht. Dit past ook prima bij onze Calvinistische inborst, waarbij je wel de vruchten van de boom mag plukken, maar de boom zelf moet laten staan. Wat dat betreft past een inkomensportefeuille zelfs bij het gedachtegoed van de circulaire economie. De portefeuille wordt zelfs wordt zo min mogelijk aangetast voor wat betreft het inkomen genererende vermogen, zodat er voldoende overblijft voor de volgende generatie. In belangrijk voordeel van een inkomensportefeuille is dat die ook veel dichter tegen de fundamentele ontwikkeling van de bedrijven aanleunt dan een reguliere portefeuille. Het rendement op aandelen bestaat namelijk uit twee onderdelen, inkomen en koerswinst. Dat inkomen in de vorm van dividend is direct gerelateerd aan de onderliggende fundamentele winstontwikkeling van een bedrijf, terwijl koerswinst vooral afhankelijk is van de ontwikkelingen op de beurs. Koersen bewegen niet alleen op basis van economische ontwikkelingen en veranderingen in liquiditeit. Beurzen kunnen namelijk ook overdrijven, zeker wanneer het sentiment de overhand krijgt. Veel beleggers voelen zich niet comfortabel bij dergelijke grote koersuitslagen. Als die er desondanks toch zijn in een portefeuille dan helpt het als men weet dat een deel van het rendement (namelijk de dividenden en coupons) niet afhankelijk is van de ontwikkelingen ter beurze. Sterker nog, koersdalingen zorgen juist voor een inkomensportefeuille voor betere beleggingsmogelijkheden. Tot slot zorgt een inkomensportefeuille er voor een automatisme dat aandelen en obligaties niet te duur worden gekocht. Op het moment dat de koers van een aandeel sterk is gestegen, gaat tegelijkertijd het dividendrendement omlaag. Hetzelfde geldt ook obligaties. De focus op inkomen is daarmee een focus op waardering. Als iets te duur is geworden dan wordt het geruild naar iets dat wel rendement op kan leveren. Feitelijk een automatisme van laag kopen, hoog verkopen.

dividend-share

Het inkomen dat een portefeuille genereert, wordt deels gebruikt om af te rekenen met de fiscus of om er (deels) van te leven. Dit zijn terugkerende verplichtingen waarbij het verstandig is om die niet te afhankelijk te laten zijn van beursbewegingen. Het is winst zonder dat daarvoor iets moet worden verkocht. Gedwongen worden om op een ongunstig moment te verkopen, moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Inkomensportefeuilles leggen historisch de nadruk op obligaties, maar op dit moment is de rentevergoeding op obligaties vrijwel gelijk aan het dividend op deze groep aandelen. Dat zorgt er voor dat de keuze voor inkomen niet bepalend is voor de keuze voor bepaalde beleggingscategorieën. Verder kan inkomen altijd worden herbelegd, om gebruik te maken van het 8e wereldwonder (het rente-op-rente effect). Realiseer dat een groot deel van het totale rendement op beleggingen voor rekening komt van dividenden en coupons.

positive-vs-negative-roll-return

Naast aandelen en obligaties zijn er nog enkele andere mogelijkheden om inkomensrendement te behalen uit een portefeuille. Zo bestaat er het fenomeen carry (feitelijk een soort coupon) op de grondstoffenmarkten. Bij het beleggen in grondstoffen kopen beleggers futures op de termijnmarkt. Als de futuresprijzen in de toekomst lager liggen dan de huidige futuresprijzen dan betekent dit ceteris paribus dat alleen door te blijven zitten er sprake is van een positief rolrendement dat kan worden geïncasseerd. Het aantrekkelijk van het opnemen van grondstoffen in een inkomensportefeuille is verder de lage samenhang met veel andere onderdelen van de portefeuille. Ook vormen grondstoffen vaak een expliciete hedge tegen oplopende inflatie. Daarnaast wordt ook het schrijven van optiepremies gezien als een manier om inkomen te generen uit een portefeuille. Hoewel daarmee het risico ontstaat dat een deel van de upside wordt gemist, is het wel degelijk zo dat er hier op lange termijn sprake is van een positieve risicopremie, een premie de bovendien toeneemt wanneer het onrustig is op de beurs. Ook zorgt dit voor een verdere spreidding van de risico’s. Tot slot renderen inkomensportefeuilles meestal beter als er sprake is van onrust op de beurs. Het rendement (dividend of rente) zorgt meestal voor een stevige bodem en doordat de horizon van veel beleggers gedurende de onrust een stuk korter is geworden, zijn dergelijke beleggingen met een relatie hoog inkomen opeens aantrekkelijk. Verder is er de structurele trend dat overheden terugtreden en dat mensen steeds meer zelf voor zichzelf moeten zorgen en een inkomensportefeuille geeft de mogelijkheden om doelen op dit gebied te realiseren.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Omgaan met familievermogen

Auréus Family is een gerenommeerd multi-family office. In 2001 zijn wij ontstaan uit de vraag van een kleine groep vermogende relaties

Meer lezen

Cliënt aan het woord: Antoinet van Bussel

“Het helpt om als vrouw in een mannenwereld een beetje pit te hebben”   Na een groot deel van haar

Meer lezen

Marktontwikkelingen: een goede start

Het eerste kwartaal zit er op en het beursjaar 2024 is goed begonnen. Per saldo staat de wereldindex, inclusief opkomende

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.