Cross

Beleggen in een complexe financiële omgeving

maart 12, 2023

Een groot vermogen zorgt voor meer vrijheid, maar ook voor meer zorgen. Verder neemt met de omvang van het vermogen de complexiteit van de financiële omgeving snel toe. Gelukkig zijn er veel specialisten die allemaal kunnen bijdragen aan de oplossing. Tegelijkertijd zijn er maar weinig specialisten die het geheel overzien. De keuze die een fiscalist maakt, kan een notaris in de weg zitten, terwijl de voorstellen van een accountant ten koste kunnen gaan van het rendement. Al die specialisten hebben uiteraard het beste voor met de vermogende, maar wat vaak ontbreekt is de regie.

Een family office is dat betreft een reddingsboot in een zee van specialisten. Het is bijzonder prettig om te kunnen vertrouwen op een centraal aanspreekpunt voor alle adviseurs en dienstverleners. Een family office heeft overzicht over het gehele vermogen en daardoor zicht op het effect van de keuzes die specialisten hebben gemaakt of gaan maken. Bovendien zit vermogen normaal gesproken niet stil. Op het moment dat het aan het werk is, worden er kasstromen gegenereerd. Voor de belegger is dit vanzelfsprekend, maar het is iets waar een specialist als een fiscalist of een notaris vooraf niet van op de hoogte is.

De complexiteit met grotere vermogens neemt verder toe omdat met een groot vermogen uitdrukkelijk ook de familie in beeld komt. Bij een kleiner vermogen gaat het vaak om het instandhouden of optimaliseren van het bestaande levenspatroon. Zaken als een hypotheek en pensioen kunnen dan worden gestroomlijnd. Bij een groter vermogen komen eerst de resterende financiële ambities in beeld. Een tweede huis, de kunstverzameling of toch dat 50 meter jacht. Als die financiële ambities zijn bevredigd dan kan het overtollige vermogen naar de kinderen, naar goede doelen of naar de fiscus. Een family office kan hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als coördinator die professionals bij elkaar brengt. De generalist die op het juiste moment de juiste adviseurs inschakelt. Bovendien blijkt juist bij grote vermogens dat er veel gedoe is over de erfenis, iets dat met goede communicatie en vastlegging kan worden voorkomen. Een family office zorgt er voor dat een groot vermogen ook voor de volgende generaties geen vloek is, maar een zegen.

Met een groot vermogen komt er ook meer werk en dat gaat ten koste van de vrije tijd waar dat vermogen in de eerste plaats juist voor zou zorgen. Uiteindelijk is tijd de ultieme rijkdom. Maar alles van waarde is weerloos en moet worden beveiligd, verzekerd, geïnventariseerd, geadministreerd en gerepareerd. Dat kan worden uitbesteed, maar iemand moet dan wel toezicht houden op die activiteiten, ook op die van externe adviseurs. Complicerende factor is dat er vaak sprake is van een ongelijk kennisniveau, dat ook nog eens wordt versterkt door het gebruik van jargon. Fiscalisten onder elkaar begrijpen dan meestal meteen wat wordt bedoeld, maar voor iemand die er niet dagelijks mee bezig is, is er geen touw aan vast te knopen. Zo gaat het feitelijk met elke specialist. Een family office kan zorgen voor een meer gelijk speelveld. In dat kader kan een family officer ingeschakeld worden om externe adviseurs te monitoren.

Met een groot vermogen komen ook veel vermogensbestanddelen. Een geconsolideerde rapportage over al die bestanddelen is eerder uitzondering dan regel. Dat terwijl juist iemand met een groot vermogen toch graag op elk moment dat overzicht zou willen hebben. Door verder ook inzicht te krijgen in wat zo’n vermogen doet voor de financiële doelstellingen ontstaat financiële rust waardoor men meer tijd kan besteden aan dingen waar wel de interesse ligt. Uiteraard staat iedereen met een groot vermogen voor deze uitdagingen. Nu kan ieder voor zich wel proberen om het wiel opnieuw uit te vinden, maar het voordeel van een family office die meerdere vermogenden onder haar hoede heeft, is uiteraard de ervaring op dit gebied. Daardoor is wellicht de belangrijkste functie van een family office de klankbordfunctie op het moment dat er in wel opzicht dan ook een financieel besluit moet worden genomen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.