Cross

Beleggen in agrarische bedrijven

mei 13, 2023

Grondstoffenbedrijven zijn opmerkelijk goedkoop terwijl de vooruitzichten voor grondstoffen gunstig zijn. Zo is er jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe oliewinning, waardoor op afzienbare termijn de vraag groter is dan het aanbod. Ook voor wat betreft metalen zijn bedrijven terughoudend met investeren, terwijl daar juist de vraag zal exploderen in het kader van de energietransitie. De agrarische sector profiteert aan de ene kant van de groeiende wereldbevolking en daarbinnen vooral van  de sterkere groei van de opkomende middenklasse. Aan de andere kant worden de natuurlijke beperkingen groter, onder andere door de klimaatcrisis. Een groeiende wereldbevolking voeden en tegelijkertijd het milieu respecteren en de klimaatcrisis bestrijden vraagt om innovatieve oplossingen.

image-48-1

In april stegen voor het eerst in meer dan een jaar de prijzen van voedsel. In de maanden daarvoor zijn voedselprijzen gedaald, al is het prijsniveau nog altijd hoger dan voor de pandemie. De reden dat voedselprijzen begin vorig jaar piekten was natuurlijk de Russische inval in Oekraïne. Waarschijnlijk zullen de voedselprijzen in de komende jaren relatief hoog blijven. Dat komt in de eerste plaats omdat voedsel voor meer dan de helft bestaat uit energie, waardoor hogere energieprijzen zich automatisch vertalen in hogere voedselprijzen. Energie wordt gebruikt in machines, maar ook bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest. Verder stijgen ook daar de loonkosten, de verpakkingskosten etc. Overigens ontstaat 75 procent van alle kosten van voeding pas nadat het product de boerderij heeft verlaten en dat zijn vooral energiekosten, nodig voor de verwerking van het ruwe voedsel. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in voedselzekerheid, nu geopolitieke risico’s daadwerkelijk de voedselvoorraden bedreigen. De oorlog in de Oekraïne zal voorlopig nog wel een grote invloed hebben op het aanbod, aangezien zowel Rusland als Oekraïne belangrijke producenten zijn van voedsel. De zwarte aarde van de Oekraïne maakt de grond vruchtbaar en het is daarom één van de zes ‘breadbasket’-regio’s. Naar verwachting zal de productie vanuit de Oekraïne dit jaar met 35 tot 45 procent dalen als gevolg van de oorlog. Dan nog is het lastig om al dat voedsel Oekraïne uit te krijgen. Logistieke beperkingen (met name over zee) zorgen er voor dat de export met 16 miljoen ton is gedaald tot 19 miljoen ton.

Scherm­afbeelding 2023-05-13 om 21.54.05

De vraag naar voedsel zal tussen 2010 en 2050 met 35 tot 56 procent stijgen, een direct resultaat van een groeiende bevolking en een hogere welvaart. Dat terwijl het aanbod mogelijk sterker onder druk komt dan verwacht. Daarin speelt de klimaatcrisis een belangrijke rol. Gelukkig is er dit jaar geen sprake van een La Nina effect. Daardoor was er in de afgelopen jaren sprake van nog meer extreem weer met negatieve effecten op de productie. Desondanks zorgt de opwarming wel dat klimaatzones opschuiven richting de polen en dat betekent bijvoorbeeld droogtes in Zuid-Europa en in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Vorig jaar was de graanoogst in de Verenigde Staten 25 procent minder dan normaal. Dit jaar is het in onder andere Californië erg nat. Tegelijkertijd was in India de maand februari ongewoon heet. India is de tweede voedselproducent ter wereld. Ook in de hoorn van Afrika is op voor het zesde seizoen op rij uitzonderlijk droog.

image-50

De helft van alle calorieën waar mensen zich mee voeden, bestaat uit slechts vier granen: rijst, tarwe, mais en soja. De productie daarvan is geconcentreerd in zes regio’s. Maar liefst 88 procent van de graanproductie in India komt uit een relatief klein gebied in het Noorden van het land. In de Verenigde Staten zijn vijf staten in het Midden-Westen goed voor meer dan 60 procent van de graanproductie. Extreem weer kan daardoor een grote invloed hebben op de productie. Het deel van de wereldbevolking dat afhankelijk is van voedselimport is groeiende. Het risico op een aanbodschok waardoor er onvoldoende voedselvoorraden zijn is door de klimaatcrisis snel stijgende.

Scherm­afbeelding 2023-05-13 om 22.28.10

Hogere voedselprijzen zorgen er voor dat boeren meer kunnen investeren, in bijvoorbeeld machines, maar ook in kunstmest. Verder zijn er steeds meer innovatieve bedrijven die oplossingen bedenken om met een beperkte hoeveelheid land meer te produceren. Beleggers kunnen daarvan profiteren door in dit soort bedrijven te beleggen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.