Cross

Bedrijven langer in private handen

juni 16, 2024

Bedrijven langer in private handen

Steeds meer bedrijven worden voorafgaand aan de groeifase gefinancierd door private equity, in plaats van dat ze vermogen ophalen via financiële markten. Dat betekent dat beleggers via private equity veel eenvoudiger toegang krijgen tot snelgroeiende segmenten zoals kunstmatige intelligentie en de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg. Bedrijven besluiten pas op veel latere leeftijd om naar de beurs te gaan. Dat terwijl de gemiddelde leeftijd van bedrijven veel korter is geworden dan vroeger.

Einde van de small-cap premie

Een eerste gevolg is het verdwijnen van de small-cap premie. Private equity mag tegenwoordig een uitgebreide voorselectie doen en haalt de krenten uit de pap. Bedrijven die qua rendement niet interessant zijn, zijn aangewezen op de beurs. Dan gaat het bijvoorbeeld om de meer cyclische bedrijven en bedrijven waar de uiteindelijke uitkomst onzeker is (zoals bijvoorbeeld biotechnologie) of bedrijven waar het veel langer duurt om rendement te realiseren. 

Einde small-cap premie

In dat laatste geval valt er een scherp onderscheid te maken tussen hardware en software. Hardware duurt normaal gesproken vele jaren om te ontwikkelen en dat komt het rendement niet ten goede. Een belangrijk criterium voor private equity is namelijk niet alleen dat ze een hoog totaal rendement willen behalen, maar ook in relatief korte tijd. Dat komt namelijk de IRR ten goede. Bedrijven waar het samengestelde rendement niet hoog genoeg is, komen dan niet door de selectie. Voordeel van software is dat met relatief geringe investeringen in korte tijd een hoog rendement is te behalen. Bovendien, software is eating the world.

Bedrijven worden steeds jonger

Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat de gemiddelde leeftijd van bedrijven die in 1958 genoteerd waren en onderdeel waren van de  S&P 500 maar liefst 61 haar was. Tegenwoordig is dat 18 jaar. In 2027 zullen 75 procent van de bedrijven die tien jaar daarvoor waren genoteerd, zijn verdwenen. Ze worden overgenomen, gefuseerd of gaan failliet. Dat is ook terug te zien bij de grootste genoteerde bedrijven. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Nvidia zijn relatief jonge bedrijven. Veel groter dan oude bedrijven als General Electric, Exxon Mobil, Procter & Gamble en DuPont. Oude bedrijven worden traag door bestaande systemen en processen die steeds moeiijker zijn aan te passen. Dat aanpassingsvermogen betekent ook dat er minder energie zit in oude bedrijven. Energie en verandering zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gemiddelde leeftijd bedrijven

In de thermodynamica staat dit fenomeen bekend als entropie. Nu is entropie geen gemakkelijk begrip, vaak wordt het gezien als de maat van chaos in een systeem, maar het is meer het aantal toestanden waarin een systeem (in dit geval een bedrijf) zich kan bevinden. Jonge bedrijven zijn flexibel, ook omdat er minder regels zijn en daardoor veel mogelijke uitkomsten. Ze passen zich makkelijk aan. Oude bedrijven verliezen als gevolg van entropie het aanpassingsvermogen en verliezen het vermogen om zich aan te passen en daarmee ook het vermogen om te overleven. Door de exponentiële groei van technologie zit er steeds meer energie in jonge bedrijven. Dankzij netwerkeffecten gaan producten en diensten ook veel sneller wereldwijd viraal, wat er voor zorgt dat jonge bedrijven sneller kunnen concurreren met grote en oudere bedrijven die wereldwijd actief zijn.

Bedrijven gaan later naar de beurs

In 1999 was de gemiddelde leeftijd van een bedrijf dat naar de beurs kwam slechts vier jaar. In 2020 was dit gestegen tot 12 jaar. Daarvoor is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen, maar is het ook hier een complex aan factoren. Zo zijn er steeds meer nadelen verbonden aan een beursnotering. Een belangrijke component zijn het aantal regels waar beursgenoteerde bedrijven zich aan moeten houden. Sinds de Sarbanes-Oxley (SOX) wetgeving zijn die regels sterk toegenomen. SOX is Amerikaanse wetgeving en ziet toe op verregaande geformaliseerde interne en externe controles. Het management van het bedrijf moet ‘in control’ zijn. Daardoor zijn de onderdelen administratieve organisatie en interne controle sterk gegroeid, soms zo sterk dat ‘ondernemen’ steeds moeilijker is geworden. De ultieme sanctie is dat het management hiervoor zelfs de gevangenis in kan, iets wat bij een niet-beursgenoteerd bedrijf niet aan de orde.

Kosten SOX

Na SOX zijn er vele regels bijgekomen, ook om andere stakeholders te beschermen. Zo zijn beursgenoteerde bedrijven tegenwoordig ook verantwoordelijk voor misstanden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Niet alleen voor wat betreft hun eigen activiteiten, maar ook voor bijvoorbeeld toeleveranciers. Een bijkomend nadeel van deze regels is dat er ook veel meer gerapporteerd moet worden, waarbij het principe ook nog eens is dat de bewijslast wordt omgekeerd. Als bedrijven niet kunnen bewijzen dat ze niet fout zijn geweest, hebben ze al een probleem. Verder is de status van een beursnotering ook afgenomen. Tegenwoordig verbetert de reputatie van een bedrijf vooral doordat ze eigendom zijn van een bekende private equity-ondernemer.

De beschikbaarheid van privékapitaal

De functie van de kapitaalmarkten was lange tijd om zo efficiënt mogelijk het aanbod en de vraag naar kapitaal in evenwicht te brengen. Prijs is daarvoor het mechanisme, maar dit mechanisme wordt gefrustreerd door de vele regels. De markt is niet meer vrij. Dat heeft een negatieve impact op innovatie en op productiviteit. Het frustreert ook het proces van creatieve destructie, iets wat we tegenwoordig liever disruptieve innovatie noemen. Doordat ook beleggers veel minder kijken naar prijs (als gevolg van het sterk groeiende fenomeen van indexbeleggen) is de allocatie van kapitaal suboptimaal.

Bedrijven langer in private handen

Private equity maakt daar gebruik van en verbetert daarmee het aanpassingsvermogen van veel bestaande bedrijven. Tegelijkertijd is het veel aantrekkelijker om nieuwe bedrijven snel te laten groeien en ze te laten concurreren met bestaande bedrijven. Disruptieve innovatie wordt mogelijk gemaakt dankzij private equity, het is niet langer een functie van de markt. Grote transformaties zoals die op digitaal gebied of zelfs de energietransitie kunnen beter door private equity worden gecoördineerd dan door de kapitaalmarkten. Alle duurzame inspanningen op dit gebied is wat dat betreft niet veel meer dan trekken aan een dood paard.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.