Cross

Bedrijfscijfers in het licht naderende recessie

oktober 9, 2022

Geleidelijk verschuift de focus van de markt voor de komende weken van waar de piek in de rente ligt even naar de bedrijfsresultaten. Voor wat betreft de rente krijgen we komende week de inflatiecijfers in de VS. Dit is de laatste keer dat er sprake is van een gunstige vergelijkingsbasis waardoor de inflatie dus hoger kan uitvallen dan verwacht, al zijn er ook voldoende signalen dat inflatie begint af te komen. Dat geldt voor de transportsector, voor de voedselsectoren en op termijn ook voor de huizenmarkt. Ook de prijs van tweedehandsauto’s, die toen autoprijzen nog stegen goed waren voor een vol procentpunt inflatie, is aan het dalen. Verder is een renteverhoging van 0,75 procent al verdisconteerd, inclusief enkele kleinere daarna. Het is onwaarschijnlijk dat de Fed de rente sterker zal verhogen op korte termijn en linksom (de inflatie) of rechtsom (een groot financieel ongeluk) zitten we niet zo ver meer van een draaiende Fed af.

FeeQg-tXwAI0wVA

Nu de verder stijgende rente niet meer het argument is om negatief te zijn, worden de kaarten gezet op tegenvallende winsten. Op zich is dat terecht, want een recessie is meestal ook een winstrecessie. Nu is dit wel de meest voorspelde recessie ooit, maar de start laat nog even op zich wachten. Ook het laatste banenrapport wijst nog niet bepaald op een recessie. De werkloosheid ligt nu op het laagste niveau sinds 1969. Vreemd genoeg lijken de renteverhogingen de economie te stimuleren. Commerciële banken hebben dankzij de stijgende rente meer mogelijkheden om een goede rentemarge in te prijzen en zijn daardoor bereid meer krediet te verlenen. Ook zijn er mensen in onzinbanen (ik neem als voorbeeld maar de 10-minuten bezorgers) die werken bij bedrijven die alleen kunnen overleven bij een rente van nul procent en al die mensen stappen nu over naar een productieve baan en dragen bij aan de economische groei. Ook konden bedrijven lange tijd niet vertrouwen op de extreem lage rente om investeringsbeslissingen te nemen. Of als ze gingen investeren, dan het liefst in de terugkoop van eigen aandelen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen noodzaak om op de (loon)kosten te letten ,wordt er geïnvesteerd in automatisering en robotisering. Hoge energieprijzen vragen om besparingsmaatregelen en ook die vergen vaak eerst investeringen. Bovendien is er duidelijk sprake van afkoeling bij bedrijven voor wat betreft het aantrekken van nieuw personeel. Lagere banengroeicijfers lijken een kwestie van tijd. 

FefFvuyXgAEOWOs

Verder zag ook elke ondernemer deze recessie al ver van tevoren aankomen (overigens is die recessie er nog steeds niet en kan het wel tot begin 2024 duren voordat die start, als die al start) waardoor ze preventief al mensen zijn gaan ontslaan en extra gelet hebben op de kosten. Op het moment dat door de inflatie en door de relatief hoge eindvraag dan de omzet meevalt en de kosten onder controle zijn, is het maar de vraag of resultaten gaan tegenvallen. De hogere inflatie wordt ook met enige regelmaat aangegrepen door bedrijven om betere marges te realiseren. Als iedereen de prijzen met 10 procent gaat verhogen, is er simpelweg meer ruimte om ook de prijzen te verhogen. Verder is duidelijk zichtbaar dat toeleveringsproblemen voor een belangrijk deel zijn opgelost. Mogelijk dat hoge energieprijzen er nu toe zullen leiden dat bepaalde andere onderdelen (denk aan aluminium of onderdelen uit andere fabrieken die door de hoge energieprijzen stil liggen) even niet te leveren zijn, maar vooralsnog wordt hier weinig over geklaagd.

FeH5Vc_XwAAqgib

Beleggers hebben meer vragen dan antwoorden en zullen in de resultaten over het derde kwartaal op zoek gaan naar de mogelijke problemen en waarschuwingen. Op indexniveau rekent de markt in de Verenigde Staten nu op 3,5 procent winstgroei, eigenlijk is dat gelet op de sterke dollar een knappe prestatie. Het vorige kwartaal is uitgekomen op 6 procent winstgroei, maar dat is dan na de gebruikelijke meevallers. Het is mogelijk dat er dit keer meer tegenvallers zijn, maar door de negatieve anticipatie van de markt kan de koersreactie op zo’n tegenvaller wel eens beperkt blijven. Dit is immers de meest voorspelde recessie ooit en tegenvallers is waar markten al op rekende. De verrassing zit in de meevallers en die zijn er ook. 

FefunCbWYAMfXBg

FeK58hVVQAEfRsr

Wel is inmiddels de kans op een financieel ongeluk groot door de snel afnemende liquiditeit. Na de Britse pensioenmarkt en Credit Suisse is het wachten op nieuwe kandidaten. Het is ook erg onrustig in de obligatiemarkt. Wie de MOVE-index (blauwe lijn) afzet tegen de VIX-index (oranje lijn) ziet dat de kans op ongelukken in de obligatiemarkt groter is dan in de aandelenmarkt. Tegelijkertijd creëert dit wel een aantrekkelijk instapmoment voor bepaalde obligaties. FeP7X_oXEAAe1tI-1

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.