Cross

Amerikaanse banen

juni 3, 2023

Het Amerikaanse banenrapport was veel sterker dan verwacht met maar liefst 339.000 banen (195.000 verwacht en de twee vorige maanden werden ook nog eens met 93.000 naar boven herzien), maar de werkloosheid steeg van 3,4 procent naar 3,7 procent (het hoogste niveau in zeven maanden) terwijl de loongroei vertraagde tot 4,3 procent. Ook daalde het aantal gewerkte uren van 34,4 naar 34,3, het laagste niveau sinds 2011 (de daling van april 2020 tijdens de coronacrisis niet meegenomen). Werkgevers hebben kennelijk nog geen haast om mensen te ontslaan. Daarvoor zijn de winstmarges te goed en de arbeidsmarkt is krap. De banengroei werd gedragen door de dienstensector.

-1x-1-Jun-03-2023-09-56-22-5756-PM

Gelet op de inflatiecijfers voor de komende maanden is dit onvoldoende voor de Fed om de rente in juni of juli te verhogen. Nu de Fed gestart is met pauzeren, ligt het ook niet voor de hand om zo snel alweer de rente te verhogen. Waarschijnlijk zal de Fed pas begin volgend jaar de rente verlagen, al dan niet eerder gedwongen door de bankencrisis. Ook wijst dit cijfer bepaald niet op een recessie.

saupload_Market-response-May-2023-jobs

De arbeidsmarkt krijgt tegenwoordig veel aandacht van beleggers omdat Jay Powell tegen iedereen die het maar wil horen verteld dat hij vooral naar dit cijfer kijkt (en de gerealiseerde inflatie). Op zich is het vreemd dat de Fed naar twee ‘lagging’ indicators kijkt, dan heeft de markt al snel een voorsprong op het monetaire beleid. Verder getuigt het ook van weinig visie en creativiteit. Het kan ervoor zorgen dat de Fed of te sterk op de rem trapt of juist de rente te lang te laag laat staan.

Supercore_3mo_ann-1024x535

Verder heeft de Fed een nieuwe definitie van Core inflatie. Naast de voedsel- en energieprijzen haalt de Fed ook de huizencomponent uit het cijfer. Nu lijkt het erop dat zo lang alle inflatiecomponenten die dalen maar uit het inflatiecijfer worden gehaald, dat er dan altijd nog wel wat inflatie overblijft. De argumentatie van de Fed is dat in de resteren de core-component de loonontwikkeling een veel grotere rol speelt. Om Powell op scherp te zetten hebben Ben Bernanke en Oliver Blanchard net een paper gepubliceerd waarin zij stellen dat de loonontwikkeling geen grote rol heeft gespeeld bij de recente inflatie. De Phillips curve is volgens de heren afgevlakt, er is dus een minder sterke koppeling tussen de inflatie en de werkgelegenheid. Nu zijn Bernanke en Blanchard van mening dat inflatie transitoir (tijdelijk) is en wordt veroorzaakt door schokken aan de aanbodzijde. Als dat zo is, dan had de rente niet zo verhoogd hoeven worden. Inflatie die wordt veroorzaakt door vliegtickets, autoverzekeringen en autoreparaties zijn niet zo eenvoudig te bestrijden met hogere rentes. Het transmissiemechanisme van de hogere rente liep in het verleden via de huizenmark, maar ook in de VS is er een tekort aan woningen en heeft vrijwel elke woningeigenaar de hypotheek vastgezet voor 30 jaar beneden de 3 procent.

Scherm­afbeelding 2023-06-04 om 07.27.40

Het banenrapport is wel goed nieuws voor de consumentenbestedingen, datgene waar de huidige economie op drijft. De baanzekerheid is hoog en de banengroei samen met de hogere lonen legt een stevige bodem onder de bestedingen. Als de inflatie nog wat verder daalt, dan komt er ook een moment dat de gemiddelde Amerikaan er in reële termen ook op vooruit gaat. Toch heeft de Fed voorlopig voldoende aan de oplopende werkloosheid in combinatie met minder sterk stijgende lonen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.