Cross

Achter de monetaire horizon

april 24, 2023

 • Dalende inflatie 
 • Markt rekent op snel dalende rente
 • Driekwart van de bedrijfsresultaten verrassen positief
 • Chinese economie groeide in Q1 met ca. 5%
 • Auréus is nog altijd positief op aandelen

De dalende inflatie in combinatie met de recente onrust in de Amerikaanse bankensector zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de Federal Reserve in mei voor de laatste keer de rente met 0,25 procent zal verhogen tot 5,25 procent. Daarna zal de Fed een pauze inlassen om het effect van de hogere rente te monitoren. Gemiddeld duurt het 12 tot 18 maanden voordat renteverhogingen hun volledige effect hebben op de economie. In Europa en het Verenigd Koninkrijk is de inflatie hardnekkiger. Zo zal de ECB in mei, juni en juli waarschijnlijk de rente telkens met 0,25 procent verhogen. Dan staat de beleidsrente in Europa op 3,75 procent en pauzeert de ECB mogelijk in september. De piek in de rente is ook hier dus dichtbij. Ondertussen rekent de markt alweer op een snel dalende rente. Dat is in historisch perspectief niet zo vreemd, want elke keer als de beleidsrente een piek bereikte, volgde daarna een snelle daling, meestal ingegeven door de sterk afzwakkende economie. Het verschil dit keer is dat de absolute hoogte van de rente onvoldoende is om de Amerikaanse en waarschijnlijk ook de Europese economie in een recessie te drukken, maar dat desondanks de inflatie in de komende maanden wel verder zal dalen.

Nu lijkt dalende inflatie bij een positieve economische groei een optimaal scenario. Dat is ook de boodschap van de eerste bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal. Meer dan driekwart van de bedrijven komt met een positieve verrassing en ook de mate waarin bedrijven positief verrassen is groter dan verwacht. Bedrijven hebben tot op heden volop geprofiteerd van de oplopende inflatie, wat tot uitdrukking is gekomen in hogere winstmarges. Dat de aandelenmarkt onder druk lag, was niet het gevolg van de stijgende winsten, maar van de stijgende rente. Nu de piek in de beleidsrente nabij is, zal de dalende inflatie er ook voor zorgen dat de winstmarges normaliseren. Want prijzen kunnen ook omlaag. Zo is volgens het laatste inflatiecijfer uit de Verenigde Staten de prijs van een TV in een jaar tijd met 22 procent gedaald. Dat is deels het gevolg van verstorende post-corona effecten. Begin vorig jaar hadden we te maken met lockdowns, met als gevolg daarvan een sterke vraag naar elektronica. Toen gedurende het tweede kwartaal van 2022 de coronabeperkingen werden afgeschaft, spendeerde de consument daarna vooral in de horeca en voor vakanties. Daardoor liepen voorraden elektronica op en dankzij de daarop volgende uitverkoop zette dat de prijzen onder druk, met onder andere als resultaat een tijdelijke dip in de semiconductorsector. Per saldo heeft de rente op korte termijn een groter effect op de koersvorming dan de winstontwikkeling.

Doordat consumenten al enkele kwartalen meer besteden in horeca en toerisme gaat het goed in de dienstensector. Omdat daar relatief veel mensen werken, blijft het goed gaan op de arbeidsmarkt. Toch zal ook hier het positieve post-corona effect uiteindelijk wegebben, waardoor ook zonder recessie er sprake zal zijn van een normalisering. Dat is goed nieuws want centrale banken letten scherp op de arbeidsmarkt, vanwege een mogelijke loon-prijs spiraal. Mocht de inflatie om welke reden dan ook te hoog blijven, dan moet de rente verder omhoog en dan kan er sprake zijn van een recessie waardoor 2 tot 3 miljoen Amerikanen en nog meer Europeanen zonder baan komen te zitten. Gelet op de toenemende politieke invloed bij de centrale banken, moeten daarvoor nog wel enkele drempels genomen worden. De kans is veel groter dat centrale banken mikken op een langere pauze voor wat betreft het rentebeleid. Dat gebeurde ook tijdens de zachte landing van de economie in 1995. Toen pauzeerde de Federal Reserve voor een jaar en volgde na de pauze zelfs een renteverhoging. Zo’n zachte landing is ook het ideale scenario waar de Fed ook dit keer op inzet. In Europa houdt het weer een grote invloed op het monetaire beleid. Als de komende winter koud is en een opnieuw een energiecrisis veroorzaakt, dan zal uiteindelijk ook de ECB het beleid versoepelen.

Eventueel tegenvallende groeicijfers in Europa en de Verenigde Staten worden de komende kwartalen gecompenseerd door de sterk groeiende bijdrage van China aan de wereldeconomie. Over het afgelopen kwartaal groeide de Chinese economie met 4,5 procent, maar er zit nog meer in het vat. De Chinese arbeidsmarkt trekt aan. Ook hier profiteert post-corona vooral de binnenlandse dienstensector. Geleidelijk zullen ook Chinezen in de tweede jaarhelft meer gaan reizen. De Chinese groei is goed nieuws voor de rest van Azië en de wereld. Wel is Europa veel gevoeliger voor de ontwikkelingen in China, waar de Verenigde Staten in dat opzicht een relatief gesloten economie zijn. De inflatie in China (nu 0,7 procent) laat voldoende ruimte voor de beleidsmakers om de economie te blijven stimuleren. De aantrekkende groei in China is ook goed voor de vraag naar grondstoffen en die kunnen tegen het einde van het jaar er voor zorgen dat de inflatie dan weer wat oploopt. Tegelijkertijd zijn er geen problemen meer in toeleveringsketens, waardoor de prijs van het containervervoer fors is gedaald. Ook is een groot deel van de tekorten in chips verdwenen.

Na de piek in het monetaire beleid volgt waarschijnlijk een langere pauze. Tijdens die pauze blijft de rente gelijk. Hoewel er voldoende signalen zijn van een recessie op korte termijn, is de onderliggende trend waarschijnlijk nog te krachtig zodat die op zijn vroegst pas in 2024 of later aan de orde zal zijn.  Die pauze zorgt ook voor rust en als inflatiecijfers normaliseren kan de rente op de kapitaalmarkten dalen, zeker als de indruk ontstaat dat de Fed zonder een recessie te veroorzaken de inflatie onder controle kan krijgen. Dan kunnen we hetzelfde beeld krijgen op de financiële markten als eind jaren negentig, waar de koersen in een stroomversnelling kwam na de zachte landing van midden jaren negentig.

week17 results

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

{% module_block module “widget_1681286146135” %}{% module_attribute “label” %}Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “path” %}/Aureus_Group_July2021/modules/Blog author{% end_module_attribute %}{% module_attribute “module_id” %}53712868869{% end_module_attribute %}{% module_attribute “schema_version” %}2{% end_module_attribute %}{% module_attribute “tag” %}module{% end_module_attribute %}{% module_attribute “no_wrapper” %}false{% end_module_attribute %}{% module_attribute “heading” %}Maak kennis met mijn ander he collega’s{% end_module_attribute %}{% module_attribute “css” %}{}{% end_module_attribute %}{% module_attribute “child_css” %}{}{% end_module_attribute %}{% end_module_block %}


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.