Cross

Aandelen terug naar neutraal

juli 17, 2023

Wij brengen de overweging voor aandelen terug naar neutraal. In de herfst van 2022 werd de allocatie naar aandelen in twee stappen verhoogd van negatief, via neutraal naar positief. Veel beleggers waren toen negatief. Ze hielden volop rekening met een recessie en in combinatie met oplopende inflatie stonden koersen onder druk. Wij gingen juist uit van afnemende inflatie en een veel kleinere kans op een recessie in 2023. Er was zelfs een kans op een zachte landing van de economie. Inmiddels heeft de markt de zachte landing als basisscenario omarmd waardoor de kansen op nieuwe positieve verrassingen zijn afgenomen. Verder is de markt mogelijk wat te ver vooruitgelopen op de goede fundamenten waardoor er een grotere kans is op een tussentijdse correctie in de komende maanden.

 

Het sentiment is in de loop van dit jaar duidelijk verbeterd. Er zijn verschillende indicatoren waar dit uit blijkt. Zo is de VIX-index – soms beter bekend als de angstindex – gedaald tot beneden de 14. Ook is de Fear & Greed index nu doorgeslagen naar Extreme Greed en is de markt volgens de American Association of Individual Investors opmerkelijk positief gestemd. Vreemd genoeg staat daar een marginale verslechtering in fundamenten tegenover. Centrale banken willen de rente verder verhogen, ondanks de gedaalde inflatie. De kans is toegenomen dat inflatiecijfers een keer tegenvallen in de komende maanden. Tot slot is de combinatie van stijgende beurzen en stijgende rente op de lange termijn onhoudbaar.

 

Centrale banken stapelen waarschijnlijk fout op fout. Eerder gingen ze er van uit dat inflatie van voorbijgaande aard was, waardoor ze te laat waren met bijsturen. Nu gaan ze liever te ver met het verhogen van de rente, vreemd genoeg om hardnekkige inflatie te voorkomen. De hogere rente raakt de aandelenmarkt dubbel. Aan de ene kant remt die de economische groei en daarmee de winsten. Een milde recessie volgend jaar is een reële mogelijkheid naast het scenario van de zachte landing. Aan de andere kant zorgt de hogere rente voor alternatieve beleggingsmogelijkheden. In de Verenigde Staten kan een spaarder meer dan 5 procent ontvangen op een spaarrekening, terwijl het winstrendement (het omgekeerde van de koers/winstverhouding) in de Verenigde Staten ook op ongeveer 5 procent uitkomt.

 

Gelukkig is het aantal beleggingsmogelijkheden naast beursgenoteerde aandelen en beursgenoteerde obligaties in de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. In Nederland is vastgoed van oudsher al een belangrijke categorie voor beleggers. Niet zozeer beursgenoteerd vastgoed, maar een directe investering in één of meerdere objecten. Nu is het ook mogelijk om aandelen en obligaties te kopen op private markten in de vorm van private equity en private debt. Verschil met de beursgenoteerde alternatieven is dat er sprake is van een meer structurele allocatie zonder dat het sentiment op de beurs een rol speelt. Dat zorgt voor financiële rust.

 

Naast de neutrale weging voor aandelen, hanteren we een onderweging voor obligaties en een overweging voor alternatieve beleggingen. Wij streven naar portefeuilles met een evenwichtige afweging tussen kansen en risico’s, waarbij we actief inspelen om de mogelijkheden die financiële markten ons bieden.

 

Namens Team Auréus

Jeroen van Lom, CFO/CIO

 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA.
Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Investeren en vrouwen

Investeren en vrouwen. Niet alleen zijn er steeds meer vrouwelijke ondernemers, vrouwen beleggen ook vaker.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.